HemPolitikHårdare tag mot kvinnovåld och böter för fimpar – här är de...

Hårdare tag mot kvinnovåld och böter för fimpar – här är de nya lagarna 2022

Den 1 januari kommer en mängd nya lagar att börja gälla. Bland annat höjs minimistraffet för grov kvinnofridskränkning och polisen får utökade befogenheter. Dessutom kan det bli dyrt att kasta fimpen på gatan.

Det är regeringen som föreslår nya lagar genom propositioner och när de godkänts av riksdagen är det även regeringen som utfärdar dem. Lagar och förordningar definierar hur vårt samhälle ska se ut. Den första januari kommer flera nya lagändringar som påverkar både ditt liv och Sverige som helhet.

Några av de viktigaste lagändringarna som införs 2022 gäller vår gemensamma välfärd. Viktiga förändringar är att bostadstillägget för pensionärer och personer med aktivitetsersättning och att inkomsttaket för sjukförsäkringen höjs.

Det införs även ökad trygghet för de som har behovsanställningar, så kallade SMS-anställningar samt stärkt trygghet för hyresgäster som drabbats av exempelvis bränder.

Den övre gränsen för när du kan söka studiestöd höjs till 60 år och akademiker ska lättare kunna vidareutbilda sig till legitimerade lärare.

Brott och straff

Flera av lagändringarna rör brottslighet. Bland annat slopas straffreduktionen för unga, där det tidigare har krävts särskilt starka skäl för att döma en person mellan 18 och 20 till fängelse. Den slopade straffreduktionen gäller för grövre brott som har ett minimistraff på minst ett års fängelse.

Det införs även lagar som ger polisen utökade befogenheter. Från och med 2022 får polisen göra husrannsakningar i förebyggande syfte i exempelvis källarförråd och andra gemensamma utrymmen i flerbostadshus. Tanken är att det ska ge polisen möjlighet att hitta vapen eller andra farliga föremål.

Det införs även flera straffskärpningar. Minimistraffet höjs för flera typer av relationsvåld. För grov kvinnofridskränkning höjs minimistraffet från nio månader till ett år. Nytt är även att ärekränkning och förtal kan vara en del i grov fridskränkning.

Man stramar även upp regelverket kring överträdelse av kontaktförbud. Tidigare har gärningsmän som närmat sig en utsatt trots kontaktförbud sluppit straff i ”milda” fall. Nu ska alla överträdelser leda till straff och vid svåra fall kan elektronisk fotboja användas. Det här är efterlängtade förändringar som stärker utsatta kvinnors position.

Åtgärder mot nedskräpning

Ett stort problem, både för miljön och för trivseln, är nedskräpning. Sedan tidigare är det olagligt att slänga exempelvis flaskor, en nu utökas lagen så att den även gäller småskräp som tuggummi, fimpar eller snus. Om du slänger denna typ av skräp på marken kan du få böter på 800 kronor.

Under 2022 fortsätter omställningen bort från engångsplast. En mängd olika produkter som exempelvis sugrör, tops eller plastbestick ska inte få innehålla mer än 15 procent plast.

RELATED ARTICLES

Populärt