HemRekommenderatSå styrs regionerna – och så påverkar de ditt liv

Så styrs regionerna – och så påverkar de ditt liv

Regionerna är ofta bortglömda i det politiska samtalet, men hur din region styrs har väldigt stor påverkan på ditt liv.

I Sverige finns 21 regioner, som tidigare kallades landsting. Regionerna styrs av politiker som väljs i regionvalet, som sker samtidigt som valen till riksdag och kommuner. I valet 2018 var det 83,7 procent som röstade i regionvalet, klart färre än i valet till riksdagen.

Vad är en region?

Kortfattat är regionernas ansvar de delar av vårt samhälle som är för stora och för dyra för att skötas av en enskild kommun. Det handlar bland annat om sjukvård, kollektivtrafik , hur regionen ska utvecklas samt en del satsningar på kultur och infrastruktur.

Det är alltså regionens ansvar att du och alla andra har tillgång till bra vård när den behövs. Det är regionens ansvar att bussar, spårvagnar och pendeltåg går i tid och tillräckligt ofta.

Det är viktiga områden som har stor påverkan på ditt liv, och ändå är det få som ens vet vilka partier som styr i deras region.

Styr Socialdemokraterna över vården?

Efter valet 2018 styrs endast en region, Västerbotten, helt utan ett högerparti. Bland de övriga 20 regionerna har nio toppnamn som är moderater, två centerpartister, en kristdemokrat och i Norrbotten är det största partiet det lokala Sjukvårdspartiet.

I åtta regioner är toppnamnet från Socialdemokraterna, men i flera av dessa är man i breda koalitioner med högerpartier.

Läs mer om hur det ser ut i regionen där du bor här!

Trots att vi har en socialdemokratisk regering är det alltså en stor del av landets befolkning vars sjukvård bestäms av moderatledda regioner. Och när sjukvården bestäms av högerpartier får det konsekvenser.

Ett exempel är Region Stockholm där M, C, L, KD och MP styr. Högerkoalitionen, med moderaten Irene Svenonius i spetsen, har skakats av skandaler som det rekorddyra bygget av sjukhuset Nya Karolinska.

Hon blev även utbuad av barnmorskor som demonstrerade för mer drägliga arbetsvillkor.

I en annan högerstyrd region, Skåne, upptäcktes nyligen en massiv mutbrottshärva gällande upphandlingen av ett nytt IT-system. Två före detta anställda i regionen dömdes till fängelse för mutbrott och trolöshet mot huvudman efter att de läckt information till det bolag som vann upphandlingen.

Regionerna finansieras av skattepengar

Sveriges regioner har en enormt stor budget. År 2020 var den totalt 393 miljarder kronor. Av detta gick omkring 90 procent till hälso- och sjukvård, vilket är regionernas främsta uppdrag.

Det allra mesta av regionernas budget är skattemedel och bidrag från staten. En annan inkomstkälla för regionerna är taxor och avgifter. Eftersom staten infört maxtaxor, och man därför inte kan höja avgifter på exempelvis läkarbesök hur mycket som helst, är detta en mindre inkomstkälla.

Det är alltså vi skattebetalare som finansierar regionerna och vi har därför rätt att kräva att de sköter sina uppgifter.

Så påverkar regionen ditt liv

Så varför är det viktigt att veta vad regionerna har ansvar för? Jo, för att det förekommer så mycket felaktigheter i debatten.

Det är allt för många som skyller på regeringen när deras vårdcentraler privatiseras eller när vårdpersonalen slits ut så att de inte har något annat val än att byta yrke. För att det ska bli skillnad måste ljuset hamna på de som är ansvariga.

RELATED ARTICLES

Populärt