NyheterRegeringens nya drag mot segregationen: Ändrar i regler för föräldrapeng

Regeringens nya drag mot segregationen: Ändrar i regler för föräldrapeng

Föräldrapengen är en segregationsfälla, enligt Socialdemokraterna. Därför bör de särskilda mamma- och pappadagarna införas även för föräldrapeng med lägst ersättning, föreslår socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

I föräldraförsäkringen är 90 dagar vikta vardera för mamman och pappan, men det gäller inte dem med de allra lägsta inkomsterna. De som bara har ersättning på grundnivån har hittills själva kunna välja vem av föräldrarna som ska ta ut dagarna.

En segregationsfälla, eftersom nyanlända invandrarkvinnor är de som mest tar ut dessa dagar, tycker socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S). Nu föreslår han att de särskilda mamma- och pappadagarna ska gälla alla, även de som har ersättning som inte grundas på inkomst (SGI).

– 89 procent av de här dagarna tas ut av mammorna. Så kan vi inte ha det, säger han, och förklarar att det till stor del handlar om nyanlända kvinnor som ”låses in” av försäkringen.

Nu föreslås att samma regler ska gälla för alla, oavsett om det gäller ersättning på grundnivån eller högre ersättningar.

– Ingen kan förklara varför det har blivit så här, med olika regler för olika nivåer i försäkringen.

Förslaget har lagts fram tidigare, berättar han, men då röstades det ned av borgerliga partier. Men nu är läget annorlunda, tror Shekarabi. Regelskillnaden innebär en inlåsningseffekt för nyanlända kvinnor, och i och med det bör även de borgerliga partierna vara med på noterna, tror han.

Läs mer

Populärt