NyheterPensionärer och barnfamiljer vinnare i regeringens budget

Pensionärer och barnfamiljer vinnare i regeringens budget

I regeringens vårändringsbudget får en miljon pensionärer ett extra tillskott i plånboken. Budgeten innehåller även stöd till de barnfamiljer som behöver det mest.

Rysslands olagliga krig i Ukraina påverkar hela världen och det säkerhetspolitiska läget märks även i regeringens ekonomiska vårproposition och vårändringsbudget.

Den ekonomiska politiken handlar både om att stötta Ukraina och stärka Sverige. Tillsammans med satsningar som lagts tidigare under året handlar det om åtgärder för 35,4 miljarder kronor.

Mer pengar till pensionärer

En av de största satsningarna är garantitillägget som ger extra pengar till de med allra lägst pension.

Tillägget skulle ge i snitt 750 kronor skattefritt i månaden till en miljon pensionärer. En halv miljon skulle få en extra tusenlapp i månaden.

Tre av fyra av de som får tillägget är kvinnor som trots att de arbetat hela livet får för låg pension för att kunna leva ett gott liv.

Stöd till svenska hushåll

Sveriges statsfinanser är starka men det ekonomiska läget med exempelvis hög inflation och stigande priser drabbar svenskarnas ekonomi. 

Regeringen presenterar därför ett flertal åtgärder för att lindra effekten av prisökningarna. Bland annat förlängs elprisstödet med en månad för de som drabbats hårdast av de rusande elpriserna. Man inför även en tillfälligt sänkt skatt på drivmedel.

För att stötta ekonomin för barnfamiljer införs även en tillfällig höjning av bostadstillägget under andra halvan av 2022. Tillägget är på 25 procent av bostadstillägget och kommer att betalas ut automatiskt till de barnfamiljer som idag får tillägget.

Stärka Sveriges försvar

Regeringen har tidigare presenterat den största satsningen på svenskt försvar sedan andra världskriget men för ett starkt totalförsvar behövs även satsningar på det civilförsvaret.

I budgeten ingår därför en satsning på civilförsvaret. Bland åtgärderna finns stärkt stöd till kommunernas krisberedskap. Pengar avsätts även för att kunna rusta skyddsrum och varningssystem.

Stödet till Ukraina är både ekonomiskt och humanitärt. En del i detta handlar om ett ordnat omhändertagande av ukrainska flyktingar. I budgeten avsätts pengar för att mottagandet ska fungera så väl som möjligt.

De kommuner som tar största ansvar kommer även att få en större ekonomisk kompensation.

Satsningar på jobben

Arbetslösheten i Sverige är nu på samma nivåer som innan pandemin men i vissa grupper riskerar långtidsarbetslösheten att bita sig fast.

Regeringen fortsätter satsningen på omställningen till fler gröna jobb, bland annat genom en utökad klimatbonus för att öka på takten i elektrifieringen av transportsektorn.

Under 2022 införs även etableringsjobb ska vara ett sätt att etablera sig på arbetsmarknaden för  långtidsarbetslösa eller nyanlända.

Läs mer

Populärt