HemNyheterErbjuds 100 000 för att flytta semestern

Erbjuds 100 000 för att flytta semestern

Upp till 100 000 kronor extra i lön. Det erbjuds vårdanställda i Västernorrlands region om man är beredd att flytta på sin semester.

Semesterperioden närmar sig och med den pusslet att försöka täcka upp bemanningen inom vården. Även om situationen är annorlunda jämfört med när pandemin bröt ut 2020 liksom 2021 är bedömningen hos många regioner att det är ett extremt utsatt läge.

Det visar en enkät som TT gjort med samtliga regioner i landet och där man fått svara på vilken ersättning som erbjuds till anställda som kan tänka sig flytta delar av eller hela sin semester.

– Det är utmanande och betydligt tuffare läge. Det finns folk som jobbat 30 år som läkare och som säger att de aldrig upplevt en situation som är så svår som den vi har i dag. Vi jobbar nu på bred front och hoppas kunna ha en klar bild nästa vecka, säger Västernorrlands regiondirektör Åsa Bellander till TT.

Stor skillnad

Just Västernorrland erbjuder nu den högsta ersättningen i landet och det är stor skillnad jämfört med 2021 då avsikten var att ingen anställd skulle ”sälja” sin semester. En sjuksköterska som i år är beredd att flytta hela sin semester kan räkna med ett påslag på 100 000 kronor i lönekuvertet.

Situationen i regionen är också så pass ansträngd att man i förra veckan fick gå upp i stabsläge. Det står redan klart att viss vård kommer att få skjutas upp i sommar för att kunna täcka upp för andra behov. Västernorrland har också tagit emot ett vitesföreläggande på 15 miljoner kronor från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

– Jag utesluter inte att vi kommer att behöva gå upp i förstärkningsläge, helt enkelt för att situationen är så pass allvarlig, påpekar Åsa Bellander.

I landets största region, Stockholm, är det oförändrade nivåer jämfört med 2021, det vill säga 10 000 kronor för en flyttad vecka och 25 000 för den som flyttar tre av sina semesterveckor. HR-direktören Ulrika Sundquist, som tidigare har haft samma roll i region Norrbotten, påpekar att läget är annorlunda jämfört med landets norra delar.

– Erfarenhetsmässigt kan jag säga att det finns ett intresse att flytta en eller flera semesterveckor, sedan försöker man få en mix av vikarier och fasta medarbetare under sommarveckorna. Jag tror dock att behovet är större i norra Sverige.

Höjda ersättningar

I region Uppsala har man samtidigt beslutat att erbjuda höjda ersättningar vid extrapass. Vid viss kritisk verksamhet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala erbjuder man nu dessutom 20 000 kronor per vecka – ett alternativ som inte fanns förra sommaren.

– Beslutet har precis fattats, så det är svårt att säga hur det kommer att tas emot. Men skälet och bakgrunden är den tuffa tiden med pandemin och att vi nu har öppnat flera vårdplatser. Vi står inför en extremt svår sommar, säger Anna Wadenhov, HR-chef vid Akademiska sjukhuset.

TT: Om ni märker att schemat inte går ihop, vad kan ni göra då?

– Vi måste bemanna vården, patienterna kommer att komma hit oavsett, så då får vi vidta åtgärder som att beordra in och betala övertid.

RELATED ARTICLES

Populärt