HemNyheterHär är nya lagarna som börjar gälla 1 augusti

Här är nya lagarna som börjar gälla 1 augusti

Bland lagändringarna finns skärpt straff för flera grova sexualbrott, förbud mot anonyma kontantkort och stärkt skydd för barn i familjemål.

Sedan maktskiftet 2014 har den socialdemokratiskt ledda regeringen skärpt mer än 60 straff, och arbetet för att ta fram nya och bättre lagar fortsätter.

Den 1 augusti 2022 börjar flera nya och viktiga lagändringar att gälla.

Minimistraffet för våldtäkt höjs

Våldtäkt och våldtäkt mot barn är ett mycket allvarligt brott och det ska även avspeglas i vilket straff man får. Minimistraffet, alltså det absolut lägsta straff som en som döms för brottet kan få, har därför höjts.

Tidigare var det lägsta straffet två års fängelse men nu är minimistraffet tre års fängelse.

Skärpta straff för sexualbrott mot barn

Lagarna måste spegla verkligheten och tyvärr sker det alltför många övergrepp mot barn på nätet. Fler brott som begås på distans ska gå att utreda och leda till domar utvidgas bestämmelserna. Det gör att fler fall av sexuella övergrepp och våldtäkt mot barn räknas.

Även utnyttjande av barn för sexuell posering där barnet varit helt passivt är nu straffbara.

Man ändrar även språket i lagen så att det blir mer neutralt gällande sådant som kön på offer eller förövare och sexuell läggning.

Anonyma kontantkort förbjuds

Billiga kontantkorttelefoner med hemliga nummer har använts flitigt i kriminella kretsar eftersom det gör det svårare för polisen att övervaka kommunikation.

Det blir nu ett slut på detta och alla kontantkort ska vara knutna till en särskild person. Företaget som erbjuder kontantkortet är skyldiga att hämta in information om vem som använder tjänsten och tjänsten ska avslutas om man misstänker att den i verkligheten används av någon annan.

Barns röst stärks i internationella familjemål

Det ska nu bli enklare och gå snabbare att fastställa föräldraansvar i familjemål inom EU. En viktig ändring är att barnets rätt att komma till tals blir tydligare.

Det införs även jämlika regler om föräldraskap, så att en kvinna som är eller har varit gift med barnets mor automatiskt kommer att räknas som förälder i Sverige.

RELATED ARTICLES

Populärt