NyheterHögre beläggning på sjukhusen i sommar

Högre beläggning på sjukhusen i sommar

Beläggningsgraden beror på brist på personal.

Det har varit högtryck på landets största sjukhus i sommar.

En enkät som Sveriges radio Ekot skickat ut visar att beläggningen på de största sjukhusen i Sverige har varit betydligt högre i sommar jämfört med förra sommaren i över hälften av de regioner som svarat på enkäten.

Orsaken till det är färre bemannade vårdplatser på grund av färre personal, vilket har gjort att de flesta regioner har erbjudit en extra ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester.

Läs mer

Populärt