HemPolitikModeraternas utspel får kritik

Moderaternas utspel får kritik

Vid flera tillfällen har Moderaterna och flera av partiets tunga företrädare påstått att 700 000 utrikes födda inte kan försörja sig. Men stämmer verkligen deras siffror?

Riksdagsvalet närmar sig och temperaturen stiger i den politiska debatten. Integration spås bli en av valets viktigaste frågor och det har Moderaterna nu tagit fasta på.

I sociala medier har både partiets officiella konton och flera tunga företrädare gått ut med påståendet att 700 000 utrikes födda “inte kan försörja sig själva”.

Uppgiften kommer från en rapport från lobbyorganisationen Entreprenörsskapsforum, som citerats av partiets egna “Integrationskomission”, där man menar att det lågt räknat finns 600 000 utrikes födda som inte är självförsörjande.

I oktober 2021 använde M istället en annan siffra då man twittrade att 1,3 miljoner inte kan försörja sig själva. 

Denna gång är källan Svenskt Näringsliv, som dock hämtat sina siffror från Entreprenörsskapsforum.

Påståendet har fått massiv kritik.

Vad är “självförsörjande”?

För det första får M kritik för att de använder formuleringen “försörja sig själva”, vilket inte är ett klart definierat begrepp.

Entreprenörskapsforum definierar att vara självförsörjande som att tjäna fyra prisbasbelopp. För år 2019, vilket är det år som nämns i rapporten, låg det på en månadsinkomst på 12 600 kronor efter skatt.

Det betyder inte att alla dessa personer som har sin huvudsakliga försörjning från bidrag. Istället rör det sig exempelvis om personer som arbetar deltid, som studerat en del av året eller som helt saknar inkomst.

Dessutom är en mycket stor del av dessa personer inte till arbetsmarknaden förfogande, exempelvis genom att de är föräldralediga eller sjukpensionärer.

I debatten förvanskas ofta siffran till att handla om försörjningsstöd.

Detta påpekades redan i maj av dataanalytikern och utredaren Christian Lindell, som använde SCB som källa för sina påståenden.

Enligt SCB har alltså strax under en tredjedel förvärvsarbete som huvudsaklig inkomst. De låga inkomsterna kan bero på att man är delvis försörjd av en partner, att man studerat en del av året eller att man har ett arbete med låg lön och få timmar.

En lösning på de låga inkomsterna skulle kunna vara att förbättra villkoren för de med de osäkraste anställningarna och att höja lönerna. Det är dock inte en lösning som M förespråkar, utan man förespråkar istället bidragstak.

Svårtolkad statistik

I en av de rapporter som lyfts anges självförsörjningsgraden för infödda svenskar till 73 procent. I absoluta tal skulle det betyda att långt fler infödda än invandrade svenskar saknar försörjning. Det har inte lyfts av M.

I en ledartext från DN påpekas att antalet som faktiskt lever i utsatthet, sedan man skalat bort de som bara har låg egen inkomst, är omkring 250 000 personer i hela landet.

Dessa 250 000 personer lever primärt och under en längre tid på ekonomiskt bistånd. Det är en hög siffra i ett välfärdsland, men ändå långt ifrån de siffror som M slänger sig med.

Statistiken har även attackerats från rapportskaparna själva, då Entreprenörsskapsforums vd Johan Eklund menar att siffran 1,3 miljoner är för låg. Han vill istället att siffran 1,8 miljoner används. Detta då han gärna vill poängtera att inte heller Sveriges 500 000 studenter enligt hans definition kan försörja sig själva.

Sjunkande bidragstal

I verkligheten sjunker såväl bidragstal som arbetslöshet.

De senaste siffrorna från SCB visar att motsvarande 784 651 personer försörjdes av bidrag i Sverige. De ersättningar som ingår i statistiken är sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ekonomiskt bistånd samt etableringsersättning.

I SCB:s statistik framgår inte om personen som får ersättningen är utrikesfödd eller född i Sverige.

Förvanskas ytterligare i sociala medier

Den här distinktionen – att “saknar försörjning” är inte är samma sak som “lever på bidrag” – har inte varit tydligt i moderaternas kommunikation. 

Påståendet om 700 000 invandrare har i kommentarsfält blivit svårt förvrängda. Siffran, som alltså inkluderar människor som arbetar men har låg lön, som studerat en del av året, som är sjukpensionärer eller sjukskrivna eller som helt saknar inkomst, förvanskas till att det bara skulle handla om personer som lever på bidrag fast de skulle kunna arbeta.

I skrivande stund har inga tunga M-röster höjts för att räta ut frågetecknen eller tillrättavisa dem som använt deras siffror på ett uppenbart felaktigt sätt.

RELATED ARTICLES

Populärt