HemNyheterMyndighet: Nätläkarna snedvrider konkurrensen

Myndighet: Nätläkarna snedvrider konkurrensen

I en ny rapport skriver Konkurrensverket att ersättningen till digitala vårdgivare snedvrider konkurrensen i primärvården.

Skälet är att de så kallade nätläkarna finansieras genom utomlänsersättning, det vill säga den ersättning som utgår om en patient besöker en vårdcentral utanför sin egen hemregion.

Enligt Konkurrensverket gynnar det de digitala aktörerna framför de fysiska vårdcentralerna och snedvrider konkurrensen.

Enligt rapporten får till exempel en fysisk vårdcentral, som också erbjuder digitala tjänster, en lägre ersättning än helt digitala, privata vårdgivare.

Utomlänsersättningen utgår enligt Konkurrensverket trots att de digitala aktörerna och de fysiska vårdcentralerna befinner sig på samma marknad och vänder sig till samma patienter.

Myndigheten vill nu att systemet med utomlänsersättning ses över.

RELATED ARTICLES

Populärt