PolitikRegeringen: Så ska det bli billigare att lösa bolånen

Regeringen: Så ska det bli billigare att lösa bolånen

Regeringen ska utreda hur stigande räntor slår mot hushållen. Bland annat ska den ersättning som bankerna tar ut när någon med bundet bolån vill säga upp lånet i förtid ses över.

Ränteskillnadsersättningen är den avgift som bankerna tar ut av den som vill lösa ett bundet bolån i förtid. Finansinspektionen har tidigare i år meddelat att regeringen bör se över reglerna, som enligt myndigheten gynnar bankerna på bekostnad av bolånetagarna.

Nu ger regeringen Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen i uppdrag att analysera ersättningens utformning och utreda om den påverkar om bankkunderna väljer rörlig eller bunden ränta.

”De stigande räntorna och inflationen slår hårt mot svenskarnas plånböcker. Det kan bli kännbart för hushållen. När vi nu går mot ekonomiskt tuffare tider är det viktigt att vi ser över vad vi kan göra på längre sikt för att stärka såväl enskilda hushåll som ekonomin i stort”, säger finansmarknadsminister Max Elger (S) i ett uttalande.

Förhoppningen är att få till en större rörlighet på bolånemarknaden.

”Ränteskillnadsersättningen skulle kunna vara en faktor som gör att många väljer lån med kort räntebindningstid när de hade velat binda sin ränta på längre tid. Det är viktigt att banker inte överkompenseras genom denna avgift”, säger Max Elger.

Läs mer

Populärt