HemPolitikS vill slå hårdare mot kriminellas pengar

S vill slå hårdare mot kriminellas pengar

Socialdemokraterna lovar fler åtgärder för att komma åt kriminellas pengar. Partiet vill bland annat ändra lagen för att lättare kunna ta bilar och dyra klockor från gängen.

– I dag tar vi ytterligare steg i kampen mot gängkriminaliteten, säger statsminister Magdalena Andersson (S) på en pressträff i Gävle.

Hon kallar Socialdemokraternas vallöften för ”en nationell attack” mot gängens pengar.

– Vi ska gå på deras konton, pengar och klockor, säger Andersson.

S vill bland annat ändra lagen så att det blir lättare att ta pengar och värdeföremål från kriminella.

En utredning föreslog i januari att brottsvinsterna ska kunna förverkas utan att behöva spåras till ett specifikt brott. Det ska räcka med att man kan visa att de har sin bakgrund i brottslig verksamhet.

Vill gå längre

Moderaterna vill dock gå längre och ha omvänd bevisbörda, det vill säga att den misstänkte måste bevisa att pengarna eller värdeföremålen tjänats på ett hederligt sätt.

– Vi kommer inte att stå emellan när det gäller att ta tillgångar från kriminella. Däremot måste vi ha ett beslutsunderlag, vi kan inte hitta på förslag. Vi har en utredning nu som kommer att föreslå ett systemskifte i hur man ser på att ta tillgångar från kriminella som inte är knutna till ett särskilt brott, säger Damberg efter pressträffen.

– Jag har inga problem att gå längre än så, om det skulle visa sig vara nödvändigt, men det underlaget finns inte i dag. Jag är inte beredd att vänta.

Resurser mot penningtvätt

Magdalena Andersson pekar på att den lagstiftning S vill införa har varit framgångsrik i andra länder, som Irland. Hon nämnde i sammanhanget också det förslag som S lagt om att polisen ska få göra en husrannsakan utan konkret brottsmisstanke.

– Det innebär ett ganska stort skifte i hur vi ser på brott och integritet i Sverige, säger hon.

Socialdemokraterna vill också se om kraven kan skärpas för att försäkra sig om att de varor och tjänster man köper inte är stulna, smugglade eller svarta.

S lovar också att ändra i sekretesslagstiftning och satsa mer resurser för att myndigheter ska samarbeta bättre mot penningtvätt, skattefusk och välfärdsbrottslighet.

RELATED ARTICLES

Populärt