HemNyheterHårdare tag mot skolk ska hjälpa unga på glid

Hårdare tag mot skolk ska hjälpa unga på glid

Skärpta tag mot skolk ska förhindra att unga rekryteras in i gängkriminalitet. Det är ett av de förslag som Socialdemokraterna presenterar mot brottsligheten.

– Vi vill införa nolltolerans mot skolfrånvaro. Barnen ska vara i skolan, som skolplikten kräver, säger statsminister Magdalena Andersson (S) på en pressträff i Uppsala.

Detta ska ske genom ett nationellt frånvaroregister, som enligt Andersson ska göra det lättare att sätta in insatser där det behövs. Skolplikten ska respekteras, säger hon.

– Utan en tydlig definition av vad som är frånvaro, och ett nationellt register blir det svårt att följa upp arbetet mot detta. Med samlat register kan samhället lättare sätta in insatser där det behövs.

– Det bästa vaccinet mot att hamna i kriminalitet är en fullföljd skolgång. Har man gått ut gymnasiet har man goda möjligheter att få ett gott liv.

Punktmarkera unga i riskzon

Bland andra förslag som presenteras finns ökad tillgänglighet för föräldraskapsstöd, samt punktmarkering av unga personer som är i riskzon för att hamna i kriminalitet.

– Resurserna till socialt förebyggande arbete i utsatta områden behöver öka, säger socialminister Lena Hallengren (S) som också deltar i pressträffen.

Ny socialtjänstlag

Unga i riskzonen behöver också mötas av tydligare reaktioner. Ett av förslagen handlar om att polis, socialtjänst och domare ska fastställa en handlingsplan för den unge, som också ska vara bindande. Man föreslår också en ny socialtjänstlag och ny tvångsvårdslagstiftning för ungdomar. Andra förslag handlar om utökade skyldigheter för föräldrar att medverka i sociala insatser för sina barn, vistelseförbud för vissa platser på vissa tider, samt skarpare påföljder för unga som begår brott.

– Ska vi krossa gängen måste vi bryta nyrekryteringen. Det finns inga genvägar. Ingen ung ska bli kriminell, säger Andersson.

RELATED ARTICLES

Populärt