PolitikPersonalkaos i högerstyrda regioner drabbar för tidigt födda

Personalkaos i högerstyrda regioner drabbar för tidigt födda

Situationen för vårdanställda fortsätter att vara mycket ansträngd och i slutänden drabbas patienterna. En granskning visar att det även gäller de allra sköraste – för tidigt födda barn.

Under förra året var det 251 nyfödda som tvingades flytta mellan sjukhus på grund av brist på vårdplatser. Det visar en granskning gjord av SVT.

Av de nyfödda som skickades mellan sjukhus var många för tidigt födda och hörde till de allra sköraste patienterna. Förutom att vara en potentiell fara för barnet är en flytt ofta mycket påfrestande för övriga familjen.

Personalbrist orsak

Det finns neonatalvård i hela Sverige och alla regioner har minst ett universitetssjukhus där den mest avancerade vården finns. Däremot uppfylls inte rekommendationen om minst fyra intensivvårdsplatser på neonatalavdelningar per tusen födda barn på alla ställen. Värst är situationen i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg.

Ofta finns det sängar på avdelningarna, men vård kan ändå inte erbjudas eftersom det saknas personal. Brist på personal kan påverka patientsäkerheten negativt.

– Brist på disponibla vårdplatser innebär stora patientsäkerhetsrisker. Med överbeläggningar och utlokaliseringar som följd ökar risken för vårdskador. Problemen hos regionerna kan ha olika förklaringar, men patientsäkerheten måste kunna garanteras, säger Peder Carlsson, avdelningschef och ansvarig för Ivo:s nationella tillsyn, rapporterar Läkartidningen.

Larm från personalen

I de högerstyrda storstadsregionerna har det kommit flera larm från personalen om en ohållbar arbetssituation. I Göteborg skrev barnmorskor under ett upprop för bättre villkor och i Stockholm har många i samma yrkesgrupp sagt upp sig för att de inte orkar fortsätta.

Trots larmen är personalförstärkningarna få för de som faktiskt arbetar med patienter. Däremot har administrationen svällt rejält.

I Stockholm har två av tre nyanställningar sedan 2009 varit en chef, handläggare eller administratör, vilket är dubbelt så mycket som riksgenomsnittet. Orsaken är den extrema privatiseringen av vården i den M-ledda regionen.

– Privatiseringar och vårdval är byråkratidrivande, det har ökat den administrativa belastningen, säger Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet, till Svenska Dagbladet.

Läs mer

Populärt