HemSverigeKritik mot regeringens reseavdrag: "Gynnar höginkomsttagare"

Kritik mot regeringens reseavdrag: ”Gynnar höginkomsttagare”

Högerregeringen skrotar ett förslag de själva röstade för och återinför ett system som kraftigt gynnar höginkomsttagare.

Den första januari skulle ett nytt reseavdrag införas. Det skulle grundas på avstånd istället för tidsvinst och därför gynna de som bor på landet och de som pendlar kollektivt.

En överväldigande majoritet i riksdagen röstade för förslaget och endast Sverigedemokraterna röstade emot. Högerregeringen böjer sig nu för SD och skrotar hela avdraget. Istället behålls det system som finns idag, med vissa uppjusteringar.

Förslaget har fått kritik från flera håll. Naturvårdsverket pekar på att det gynnar bilresor, vilket ger högre utsläpp av koldioxid. Den kanske skarpaste kritiken kommer från LO, som påpekar att regeringens förslag slår orättvist.

När man räknar på förslaget blir skillnaderna enorma.

Stor skillnad i ersättning

Enligt LO:s beräkningar får en normalinkomsttagare som bor på landsbygden och pendlar sex mil enkel väg 127 kronor extra varje månad. Det är en höjning som knappast kommer att göra stor skillnad.

Situationen är annorlunda för en höginkomsttagare som pendlar lika långt in till en större stad. I detta fall vinner pendlaren nästan tusen kronor på högerregeringens modell. Det är en uppseendeväckande stor skillnad.

Dessutom kommer alla de som pendlar med kollektivtrafik att fortsätta missgynnas. Förutom att det är dåligt för planeten slår det hårt mot de som inte har råd eller möjlighet att skaffa en bil.

Slarvigt förslag

Förutom att högerregeringens reseavdrag är djupt orättvist har det andra problem. Ett mycket allvarligt är att det innehåller ett stort skattefel – närmare 30 procent av de utbetalningar som görs är felaktiga.

Det förslag som röstades igenom riksdagen i juni, och som alltså nu skrotas av Ulf Kristerssons regering, hade förberetts under flera år. Det som högerregeringen nu presenterar är i jämförelse en snabb skiss, där flera av de stora problemen med de gamla systemet inte åtgärdas.

Så varför har Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bytt åsikt i den här frågan sedan i somras? När riksdagen röstade i juni var det endast Sverigedemokraterna som röstade emot.

Att regeringspartierna ännu en gång går SD till mötes visar på att regeringens samarbetsparti har mycket stor makt. Den här gången är vinnarna, förutom SD, rika personer i storstädernas kranskommuner med bensinslukande bilar.

RELATED ARTICLES

Populärt