NyheterJO pressar Kinberg Batra – kräver svar

JO pressar Kinberg Batra – kräver svar

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant (JO) fortsätter att granska Anna Kinberg Batras kontroversiella rekryteringar, rapporterar SVT.

En begäran om synpunkter är en del av JO:s vanliga utredningsprocess och kräver att Länsstyrelsen redogör för hur de har hanterat ärendet och ger information från de ansvariga personerna, enligt en remiss från JO.

Både Anna Kinberg Batra och Länsstyrelsen måste svara på flera frågor som ska skickas till JO senast den 8 juli.

JO kräver bland annat att Anna Kinberg Batra personligen svarar på frågan om hon är gudmor till ett av Anna Borgs barn, som flera medier rapporterat om.

Satte upp lapp i receptionen

JO:s begäran kommer i kölvattnet av flera anklagelser om nepotism riktade mot den före detta moderata partiledaren, numera landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholms län.

En av de centrala frågorna som JO kräver svar på är: ”Vilka överväganden gjordes angående annonsering inför rekryteringen av planeringschefen?”

Den ökade uppmärksamheten på rekryteringar inom Länsstyrelsen har uppstått till följd av flera höga positioner som tillsattes genom interna rekryteringsprocesser eller utan någon formell annonsering, där mottagarna ofta var personliga bekanta till Anna Kinberg Batra.

Även rekryteringen av den nya beredskapschefen Mikael Jeppson, som TV4 rapporterat om, är en del av JO:s granskning och det förväntas att fler frågor kommer att ställas för att belysa dessa händelser och utreda eventuella oegentligheter.

– Att JO begär yttrande är en del av granskningsuppdraget och processen. Såväl landshövdingen som Länsstyrelsen kommer självklart att bidra i det arbetet genom att skicka in de remissvar som har begärts av JO, säger Länsstyrelsens kommunikationschef Jonas Johansson till SVT.

Läs mer

Populärt