NyheterSnart öppnar förtidsröstningen – så funkar EU

Snart öppnar förtidsröstningen – så funkar EU

Med mindre än en månad kvar till EU-valet är det hög tid att sätta sig in i vad EU-parlamentet handlar om.

Hur fungerar EU-parlamentet?

EU-parlamentet fungerar på liknande sätt som riksdagen, men det finns några viktiga skillnader. De valda ledamöterna tillhör olika partigrupper som består av partier från olika länder med gemensam politik. Parlamentets medlemmar behandlar och röstar om lagar och regler, först i olika utskott och sedan i hela parlamentet. Dock har de inte möjlighet att själva föreslå lagar, utan endast att föreslå och driva igenom ändringar. Det finns ingen given majoritet som stöder en regering, utan olika majoriteter bildas ofta för olika lagförslag.

Vilka sitter i parlamentet?

EU-parlamentet består av 720 politiker från alla medlemsländer. Tidigare betraktades det mest som en plats för pensionerade politiker och en debattklubb för dem som inte längre var aktiva på nationell nivå. Dess inflytande var begränsat när de flesta besluten fattades av EU:s ministerråd och medlemsländerna själva. Men med tiden har parlamentet fått ökad betydelse, och i många EU-länder betraktas det nu som en viktig plats där framtida ledare och ministrar formas.

Vad bestämmer EU-parlamentet?

Godkännande från EU-parlamentet är nödvändigt för en rad olika ämnen, från klimatfrågor och migration till jordbruk och transporter. Lagförslag som berör exempelvis körkortsbestämmelser eller livsmedelsmärkning förhandlas fram i parlamentets utskott och måste sedan accepteras av medlemsländerna för att bli lag. Enskilda ledamöter kan ha betydande inflytande, särskilt om de besitter specialkunskaper inom ett visst område och tillhör en av de större partigrupperna.

Vad bestämmer EU-parlamentet inte om?

EU-parlamentet saknar inflytande när det kommer till utrikespolitiken, trots att de kan rösta igenom ilskna men icke-bindande resolutioner. Skattepolitik är också utanför deras jurisdiktion, då varje enskilt EU-land, oavsett storlek som Malta eller Tyskland, har en stark vetorätt. I många andra viktiga frågor är det fortfarande medlemsländernas regeringar som har det tyngsta inflytandet, särskilt genom att de kan påverka sina egna EU-parlamentsledamöter att rösta i linje med deras intressen.

EU-parlamentet vill ha mer makt genom att få lägga fram egna lagförslag och vara mer delaktig i att utse kommissionens medlemmar. Samtidigt finns det partier, särskilt bland ytterhögern, som vill minska eller avveckla parlamentets makt helt och hållet.

När är det EU-val?

Det är val till Europaparlamentet var femte år. 2024 är det val den 9 juni, men du kan förtidsrösta från den 22 maj.

När får man sitt röstkort inför EU-valet 2024?

Förtidsröstningen börjar den 22 maj, så senast då ska du ha fått ditt röstkort.

Vilka valkompasser finns det inför EU-valet 2024?

Ett sätt, men så klart inte det enda, att veta lite mer vilka man kan rösta på i EU-valet är att använda sig av en valkompass. Några exempel är Altingets, SVT:s, Aftonbladets i samarbete med Göteborgs universitet samt DN:s.

Härifrån kommer ledamöterna

Fördelningen av de 720 ledamöter som väljs in i EU-parlamentet i EU-valet den 6–9 juni ser ut så här, enligt TT:

Tyskland: 96

Frankrike: 81

Italien: 76

Spanien: 61

Polen: 53

Rumänien: 33

Nederländerna: 31

Belgien: 22

Grekland: 21

Tjeckien: 21

Sverige: 21

Portugal: 21

Ungern: 21

Österrike: 20

Bulgarien: 17

Danmark: 15

Finland: 15

Slovakien: 15

Irland: 14

Kroatien:12

Litauen: 11

Slovenien: 9

Lettland: 9

Estland: 7

Cypern: 6

Luxemburg: 6

Malta: 6

Antalet ledamöter är i förhållande till ländernas folkmängd, men med viss korrigering för att inte göra delegationerna för stora eller för små, enligt TT.

SÅ HÄR KAN DU STÖDJA OSS

Swish: 123 405 12 49

Läs mer

Populärt