SverigeHär finns flest A-traktorer

Här finns flest A-traktorer

Sundsvall leder överlägset ligan – där finns enligt Transportstyrelsens färskaste siffror flest registrerade A-traktorer – 1 256 stycken.

Antalet A-traktorer har på senare år ökat rejält – nu finns mer än 57 000 registrerade A-traktorer i hela landet. På andraplats i ligan, efter Sundsvall, hamnar Örnsköldsvik med 762 stycken, följt av Norrtälje där det enligt Transportstyrelsen finns 683 registrerade.

På länsnivå leder storstadslänen – då återfinns flest A-traktorer i Västra Götaland följt av Skåne och Stockholms län.

De ombyggda bilarna är populära, inte minst bland unga. Men i framtiden kan 15-åringar förbjudas att köra dem. I början av året röstade EU-parlamentet nämligen för ett förslag att i framtiden höja åldersgränsen för A-traktorer från 15 till 16 år.

Förslaget innebär också krav på B1-körkort snarare än dagens AM-körkort och att hastighetsbegränsningen höjs från dagens 30 till 45 kilometer i timmen.

Läs mer

Populärt