PolitikS-gruppens förslag: Riv bostäder och inför inkomstkrav i utsatta områden

S-gruppens förslag: Riv bostäder och inför inkomstkrav i utsatta områden

Rivning av bostäder i utsatta områden, inkomstkrav för nya hyresgäster, men enklare att bo i andra områden med försörjningsstöd. Det är några nya förslag för att bryta bostadssegregationen som Lawen Redars S-arbetgrupp tagit fram.

– Läget är akut, därför måste vi nu på allvar ta ett grepp om de utsatta områdena, säger Lawen Redar (S) till SVT.

Efter valförlusten 2022 lät Socialdemokraterna interna arbetsgrupper ta fram ny politik för 2030-talet.

Riksdagsledamoten Lawen Redars grupp föreslår nu åtgärder mot segregation, inklusive avtal mellan staten och kommuner för att förhindra parallellsamhällen och möjliggöra ”strategisk rivning” av problematiska bostäder.

Redar hänvisar till Danmark, där allmännyttiga fastigheter rivits för att skapa nya bostäder.

– Familjerna där är tacksamma för att barnen kommer få bättre levnadsvillkor. Vi kan inte hamna på efterkälken, säger Redar till SVT.

”Detta är Per Albin”

Payam Moula, som är sekreterare för S-arbetsgruppen, skriver på X: ”Detta är Per Albin. Detta är Erlander.”

På samma plattform gick även statsvetaren Magnus Ranstorp ut och hyllade förslagen.

”Bra att det finns en plan presenterad nu”, skriver han.

LÄS MER: S-kravet: reformera förskolan för att minska segregationen

Gruppens förslag

 1. Nationell folkräkning 
 2. Inför en nationell lista med målstyrning av utsatta områden i Sverige
  • Listan ska ligga till grund för Sverigeförhandlingen om utsatta områden 
 3. Sverigeförhandlingen: Ett Sverige utan utsatta områden 
  • Alla kommuner som har utsatta områden ska ingå och teckna avtal med staten om relevanta insatser för att fysiskt omvandla utsatta områden
 4. Inför inkomstkrav i alla utsatta områden
  • Kraven innebär att såväl allmännyttiga som privata bostadsbolag inte får acceptera inflyttning av människor vars inkomst de senaste 6 månaderna varit försörjningsstöd.
 5. Fler hyresrätter och lägre trösklar
  • Sänkt tröskel för inflyttning till hyresrätter utanför utsatta områden
  • Tillsätt en utredning med uppdrag att presentera förslag för hur allmännyttans andel av det totala beståndet ska öka.
 6. Förtur för människor med akademiska meriter i utsatta områden
  • Inför förtur i bostadskön till lägenheter i utsatta områden för människor med akademiska meriter.
 7. Nationellt tak för andelen hyresrätter i utsatta områden.
 8. Fler villor, radhus, kedjehus och parhus i utsatta områden
  • Statliga kreditgarantier för nybyggnation av villor, radhus, kedjehus och parhus i utsatta områden
 9. Statlig upprustning av miljonprogrammen utsatta områden
  • Statliga kreditgarantier för ombyggnad
  • Nya regler för ombyggnad då krav på att uppfylla nybyggnadsstandard motverkar ett hållbart byggande vid upprustning av befintligt bestånd.
  • Riktat ROT-stöd för upprustning av hyresfastigheter och utemiljöer i utsatta områden.
 10. Kommunal förköpsrätt för strategisk mark
 11. Fler billiga hyresrätter i bostadsområden utan socioekonomiska utmaningar
 12. Staten drar undan statsbidrag om kommunen misslyckas med att avskaffa sina utsatta områden – slutligen tar staten över bostadsområden för att genomföra nödvändiga åtgärder.
Läs mer

Populärt