HemRekommenderatLista: Så tycker DITT parti om vinster i välfärden

Lista: Så tycker DITT parti om vinster i välfärden

Många räknar med att det blir en het valfråga nästa år. Ska företag få ta ut vinster hur som helst i den skattefinansierade välfärden? Så tycker partierna.

Den senaste tiden har frågan om vinster i välfärden återigen blossat upp, efter att det avslöjats att företaget Attendo har delat ut bonusar i miljonklassen samtidigt som man tagit emot coronastöd. Företaget anklagas också för att ha straffat en anställd som larmade om missförhållanden.

I Sverige får företag driva välfärdstjänster med skattemedel och ta ut vinst, något som gör att Sverige sticker ut internationellt. Dagens system infördes av Moderaternas Fredrik Reinfeldts regering i slutet av 00-talet och har fått mycket kritik genom åren.

I opinionen finns det ett starkt motstånd mot obegränsade vinstuttag. I en mätning från 2017 ville sju av tio svenskar se antingen ett vinstförbud eller ett vinsttak i välfärden, och i en Sifo-mätning från 2018 ville bara en fjärdedel ha obegränsade vinstuttag i välfärden.

Men trots att folket vill ha slut på vinster i välfärden finns det en majoritet i riksdagen för att låta vinsterna fortsätta. Detta beror på att de flesta partier idag vill ha kvar systemet.

Hur ser det ut bland partierna? Här är en genomgång av vad partierna själva skrivit på sina hemsidor om just vinster i välfärden:

Vänsterpartiet – vill stoppa vinsterna i välfärden

”Vinstintresset förvrider välfärdens sätt att fungera. Vårdcentraler och läkarmottagningar etablerar sig mycket oftare i områden där folk är välbeställda och relativt friska. Det gör att vårdens pengar går dit och inte räcker till vården i områden där människor har lägre inkomster och där ohälsan är högre. På liknande sätt prioriterar ofta vinstdrivna skolor att dra till sig elever från studievana hem. Det ökar segregationen i skolan vilket påverkar alla elever och skolor negativt. Vinstjakten i välfärden gör att hela välfärden påverkas, även den offentligt drivna..” (länk)

Kristdemokraterna – vinster i välfärden är bra för ”kunderna”

”Valfrihet och mångfald innebär ökad kvalitet, ökad makt åt den enskilde och fler arbetsgivare att välja på för den anställda. Att förbjuda vinstdrivande företag skulle innebära att utbudet av alternativ minskade, vilket vore en inskränkning i medborgarens valmöjligheter. Den som drivs av ett vinstsyfte har ett incitament att utveckla kvaliteten för att locka till sig fler kunder.” (länk)

Sverigedemokraterna – vill ha kvar vinsterna i välfärden

”Vi ser inte att ett vinstförbud skulle resultera i högre kvalitet, istället skulle det utarma individers rätt till valfrihet samtidigt som att de offentliga alternativen som inte levererar skulle vara oförändrade.” (länk)

Socialdemokraterna – vill stoppa vinstjakten

”Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre och sjuka en trygg omsorg och vård – inte till stora vinstuttag. Samhället måste återta den demokratiska kontrollen över välfärden.” (länk)

Centerpartiet – företag måste göra en ”bra affär”

Konkurrensen, valfriheten och möjligheten till vinst – i kombination med hårda kvalitetskrav – gör att den som driver till exempel en friskola eller ett privat äldreboende måste leverera bra kvalitet för att behålla elever eller äldre. Om en förälder, en äldre eller en anhörig inte är nöjd, då riskerar ägaren att de väljer en annan aktör. Dålig kvalitet är ingen bra affär, men att leverera en bra välfärd är det.” (länk)

Miljöpartiet – vinsten måste återinvesteras i bolaget

”Marknadsskolan gör lärare till servicepersonal, föräldrar till kunder och barn till pengapåsar. För en jämlik skola måste vinstintresset bort ur skolekvationen. Detsamma gäller vård och omsorg. Det vi investerar i vår välfärd ska gå till människor som behöver det. Eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten.” (länk)

Liberalerna – inga vinsttak eller begränsningar

Den som gör ett bra jobb ska vara välkommen att driva allt från förskolor till äldreboenden. Vi vill att hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara. Sverige behöver fler liberala reformer som stärker vår konkurrenskraft och skapar förutsättning för fler företag att växa. Den positiva utvecklingen av företagande i välfärdssektorn hotas av förbud mot vinster i välfärden och slår extra hårt mot kvinnors företagande.” (länk)

Moderaterna – vill behålla dagens system

Från ett tal av Ulf Kristersson: ”Att begränsa vinster i välfärden hotar valfriheten, som är en fundamental förutsättning för den svenska modellens framtid.” (länk)

RELATED ARTICLES

Populärt