Type to search

Rekommenderat

Lista: Så tycker DITT parti om vinster i välfärden

Många räknar med att det blir en het valfråga nästa år. Ska företag få ta ut vinster hur som helst i den skattefinansierade välfärden? Så tycker partierna.

Den senaste tiden har frågan om vinster i välfärden återigen blossat upp, efter att det avslöjats att företaget Attendo har delat ut bonusar i miljonklassen samtidigt som man tagit emot coronastöd. Företaget anklagas också för att ha straffat en anställd som larmade om missförhållanden.

I Sverige får företag driva välfärdstjänster med skattemedel och ta ut vinst, något som gör att Sverige sticker ut internationellt. Dagens system infördes av Moderaternas Fredrik Reinfeldts regering i slutet av 00-talet och har fått mycket kritik genom åren.

I opinionen finns det ett starkt motstånd mot obegränsade vinstuttag. I en mätning från 2017 ville sju av tio svenskar se antingen ett vinstförbud eller ett vinsttak i välfärden, och i en Sifo-mätning från 2018 ville bara en fjärdedel ha obegränsade vinstuttag i välfärden.

Men trots att folket vill ha slut på vinster i välfärden finns det en majoritet i riksdagen för att låta vinsterna fortsätta. Detta beror på att de flesta partier idag vill ha kvar systemet.

Hur ser det ut bland partierna? Här är en genomgång av vad partierna själva skrivit på sina hemsidor om just vinster i välfärden:

Vänsterpartiet – vill stoppa vinsterna i välfärden

“Vinstjakten i välfärden måste stoppas. Idag går flera miljarder av det vi betalar i skatt för välfärd istället till privata vinster. Inte sällan går vinsterna dessutom till riskkapitalbolag som själva gör sitt bästa för att smita från skatt. När ägare plockar ut vinster samtidigt som förskolebarn får sämre mat visar det vad vinstjakten leder till.” (länk)

Kristdemokraterna – vinster i välfärden är bra för “kunderna”

“Att förbjuda vinstdrivande företag skulle innebära att utbudet av alternativ minskade, vilket vore en inskränkning i medborgarens valmöjligheter. Den som drivs av ett vinstsyfte har ett incitament att utveckla kvaliteten för att locka till sig fler kunder.” (länk)

Sverigedemokraterna – vill ha kvar vinsterna i välfärden

“Vi ser inte att ett vinstförbud skulle resultera i högre kvalitet, istället skulle det utarma individers rätt till valfrihet samtidigt som att de offentliga alternativen som inte levererar skulle vara oförändrade.” (länk)

Socialdemokraterna – vill stoppa vinstjakten

“Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre och sjuka en trygg omsorg och vård – inte till stora vinstuttag.” (länk)

Centerpartiet – företag måste göra en “bra affär”

Konkurrensen, valfriheten och möjligheten till vinst – i kombination med hårda kvalitetskrav – gör att den som driver till exempel en friskola eller ett privat äldreboende måste leverera bra kvalitet för att behålla elever eller äldre. Om en förälder, en äldre eller en anhörig inte är nöjd, då riskerar ägaren att de väljer en annan aktör. Dålig kvalitet är ingen bra affär, men att leverera en bra välfärd är det.” (länk)

Miljöpartiet – vinsten måste återinvesteras i bolaget

För Miljöpartiet är det självklart att skolan ska drivas av passion för utbildning – inte för att dela ut vinst till ägarna. Elever, föräldrar och andra skattebetalare ska kunna lita på att våra gemensamma skattepengar går till det de är till för. Detsamma gäller vård och omsorg. Eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten.” (länk)

Liberalerna – inga vinsttak eller begränsningar

Den som gör ett bra jobb ska vara välkommen att driva allt från förskolor till äldreboenden. Den som gör ett dåligt jobb ska inte begränsas av ett vinsttak, den ska inte finnas i välfärden alls. (länk)

Moderaterna – vill behålla dagens system

“Den svenska lösningen, med en gemensamt finansierad välfärd som alla medborgare har rätt till, och där många olika typer av utförare tillåts bidra ska värnas.” (länk)