fbpx
BreakingRegeringen lägger fram 40 insatser för att stoppa mäns våld mot kvinnor

Regeringen lägger fram 40 insatser för att stoppa mäns våld mot kvinnor

Idag presenterades ett nytt åtgärdspaket bestående av 40 stycken punkter. Här är några av de allra viktigaste.

Under den senaste tiden har, tyvärr, mäns våld mot kvinnor blossat upp som en het politisk fråga. Idag presenterade regeringen ett stort åtgärdsprogram på 40 punkter för att stoppa våldet.

Programmet är brett, och innehåller både hårdare straff, förebyggande åtgärder och budgetsatsningar. Tanken är att ta ett helhetsgrepp kring frågan, och inte bara fokusera på ett område.

Här är några av de tyngsta åtgärderna i programmet:

Skärpt straff för grov kvinnofridskränkning

Minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning höjs från 9 månaders fängelse till 1 års fängelse.

Det blir lättare att sätta fotboja på den som slår

Utvidgat kontaktförbud ska kunna förenas med fotboja redan som första åtgärd, oavsett om tidigare överträdelse skett.

Skärpt straff för våldtäkt

Regeringen kommer att förlänga straffen för våldtäkt.

Lättare att utfärda kontaktförbud

De så kallade väsentlighetskravet när det gäller kontaktförbud för gemensam bostad och för särskilt utvidgat kontaktförbud tas bort.

Det ska bli lättare att säkra bevis

Regeringen vill att det ska vara möjligt att beslagta meddelanden mellan närstående personer när det gäller grov kvinnofridskränkning, något som inte är möjligt idag.

Hårdare straff för sexköp

Den som köper sex ska inte längre kommaundan med böter, brottet ska istället gå till rättegång.

Tydligare vad som gäller för bostäder åt våldsutsatta kvinnor

Kommuners skyldighet att ordna ett skyddat boende ska förtydligas.

Förstärkt vård och socialtjänst för våldsutsatta kvinnor

Insatser ska riktas både mot vården och socialtjänsten för att man ska bli bättre på att kunna upptäcka våld i nära relationer och ge stöd.

Stoppa våld i unga relationer

Stödet till unga som utsatts för våld i parrelationer ska stärkas, samtidigt ska insatser riktas mot unga män som begår våldsbrott.

Läs mer

Populärt