fbpx
NyheterElen är rekorddyr – tre förklaringar till rusningen

Elen är rekorddyr – tre förklaringar till rusningen

Det är många som fick en obehaglig överraskning när de öppnade sin elräkning. Men vad beror egentligen de höga elpriserna på och vad görs för att förbättra situationen?

Elpriserna har under hösten och vintern flera gånger slagit rekord och för de som inte har bundet elavtal har elräkningarna kunnat bli mycket dyra.

För att stötta de som drabbats allra värst har regeringen gått ut med ett stöd på sex miljarder kronor, som kan fördelas på omkring 1,8 miljoner hushåll.

Men hur kommer det sig att elpriserna rusar just nu? Här är tre förklaringar som du kanske inte redan har koll på.

1. Rysslands gaskrav mot Europa

Trots att en väldigt liten del av Sveriges el kommer från naturgas påverkar gaspriserna din elräkning. I övriga Europa är gasberoendet desto större och en stor del av gasen kommer från Ryssland.

Eftersom elpriserna i övriga Europa påverkar oss så gör det att även vår el blir dyrare när Ryssland manipulerar sin gasexport.

Den senaste tiden har Ryssland strypt tillgången på gas kraftigt vilket fått stor effekt på elpriserna. I bland annat Storbritannien har det fått till följd att kostnaderna för konsumenterna stigit kraftigt.

Ungefär 35 procent av gasen i Europa kommer från Ryssland. Förutom att det höjer priset på el kan det även göra att andra varor, bland annat inom tillverkningsindustrin, blir mycket dyrare.

Det har höjts röster som menar att Ryssland håller Europa gisslan genom att minska tillgången på gas. Det långsiktiga målet skulle då vara att tvinga såväl Tyskland som EU att godkänna den nya ryska gasledningen Nord Stream 2, som ägs av statliga Gazprom.

Om det är den här typen av medveten utpressning som ligger bakom Rysslands energiexport är inte helt klart, men oavsett anledning finns det starka skäl att försöka minska Europas beroende av rysk gas.

– Det är ett faktum att leveranserna av gas från Ryssland har minskat samtidigt som efterfrågan har ökat vilket har lett till enormt ökade energipriser. Jag tror att Europa måste gör sig fri från fossiloberoende från Ryssland och också från Mellanöstern, annars blir man ju lätt, oavsett om det är avsikten eller inte, situationen fånge och det gör det möjligt för andra att påverka, sa Anders Ygeman, dåvarande energiminister, till Aftonbladet i oktober 2021.

2. Elexport till Europa

Trots de höga priserna så råder det inte brist på el i Sverige. Faktum är att Sverige har en överproduktion och exporterar en hel del el till länder i vårt närområde. Just för Sverige så sker elhandeln på elbörsen Nord Pool, där de nordiska länderna och Baltstaterna ingår.

Flödet av el går från delar av området som har låga priser till de som har höga priser. Priset på el styrs alltså av tillgång och efterfrågan.

När priserna stiger beror det alltså inte på elbrist. Det finns i dagsläget ingen risk att vi drabbas av längre elavbrott eller andra störningar.

3. Var du bor i landet

Det är rejält dyrare med el i Sveriges södra delar än längre norrut. Det beror på att en stor del av Sveriges elproduktion kommer från vattenkraft och den produceras främst i norr.

Att transportera el över större geografiska avstånd är relativt komplicerat. Priserna ökar när det uppstår flaskhalsar. För att lösa situationen har regeringen startat arbetet med en ny elektrifieringsstrategi med stora investeringar i kraftnätet.

För att elpriserna ska jämnas ut över landet ska elnätet byggas ut och förutsättningarna för att öka produktionen av förnybar el även i södra Sverige ska förbättras.

En åtgärd som skulle kunna ge effekt relativt snart är införandet av ett så kallat motköpssystem som ska minska flaskhalsarna och underlätta transport av el från norr till söder. Det presenterades av energiminister Khashayar Farmanbar strax innan jul.

– Om det finns ett elnät mellan södra och norra Sverige så används inte den fulla kapaciteten, en del reserveras i händelse av kris. Genom att lägga till fler elproducenter, genom att man köper från utlandet eller lokalt i söder, kan man frigöra det här utrymmet i nätet och får då betydligt bättre nätkapacitet snabbt, säger Khashayar Farmanbar till SVT.

Läs mer

Populärt