BreakingSänkta bensinpriser och höjt bostadsbidrag till familjer i regeringens stödpaket

Sänkta bensinpriser och höjt bostadsbidrag till familjer i regeringens stödpaket

De svenska hushållen ska kompenseras för prisökningar som orsakats av kriget i Ukraina. Finansminister Mikael Damberg presenterar ett åtgärdspaket som bland annat bromsar drivmedelspriset och ger extra stöd till barnfamiljer.

Rysslands invasion av Ukraina har bland annat lett till prisökningar. För att minska effekten för de svenska hushållen presenterar regeringen ett stödpaket som ska kompensera för de höjda priserna.

– Regeringen agerar utifrån tre viktiga principer: vi ska stötta Ukraina, införa tuffa sanktioner mot Ryssland och stärka Sverige, säger finansminister Mikael Damberg.

Finansministern säger vidare att hushållen kommer behöva räkna med högre priser och att alla stödpaket måste övervägas noga. Regeringen inför därför stöd som både hjälper på lång sikt, medan annat ger stöd i det kortare perspektivet.

En nyhet är att elpriskompensationen kommer att förlängas i södra och mellersta Sverige. Kompensationen kommer att börja vid en förbrukning på 400 kilowattimmar och maxbeloppet för stödet justeras till 1 000 kronor.

Kompensation för ökade drivmedelspriser

Skatten på drivmedel kommer tillfälligt att sänkas vilket ger en sänkning på 1,3 kronor vid pump. Skatten på diesel sänks till den miniminivå som bestämts av EU. Skattesänkningen kan träda i kraft från och med första juli.

För att kompensera de svenska hushållen inför regeringen även ett tillfälligt stöd till de som äger en personbil. Stödet kommer att ligga på 1 000 kronor per bilägare.

Boende i vissa glesbygdsområden kommer dessutom att få ytterligare 500 kronor i kompensation. I de här områdena är ofta avstånden större och behovet av personbilar större.

Regeringen kommer även tillföra 4 miljarder kronor till den pågående omställningen till mer miljövänliga fordon. Regeringen föreslår även att tillfället frysa reduktionsnivåerna för 2023, så att vi ligger kvar på dagens nivåer.

Ökat stöd till barnfamiljer

Under juli till december kommer bostadsbidraget för barnfamiljer att höjas. Höjningen är till för att särskilt skydda hushåll med svag ekonomi, som drabbas allra hårdast vid kraftiga prisuppgångar.

Tilläggsbidraget kommer att vara på 25 procent av bostadsbidraget, upp till 1 325 kronor i månaden. Regeringen beräknar att satsningen kommer kosta 500 miljoner kronor.

Dessutom kommer en större reformering av reseavdrag införas. Det nya reseavdraget ska baseras på avstånd istället för kostnad. Det kommer även bli möjligt att få ersättning även för andra färdmedel än bil.

– Jag vill påminna om att det här kommer att bli en prövning och det är inte möjligt att kompensera för alla prisökningar, säger Mikael Damberg.

– Vi kommer bära det här tillsammans, vår styrka är att samla oss i tuffa tider, precis som vi gjorde under coronapandemin.

Läs mer

Populärt