NyheterFN varnar för tillfällig temperaturhöjning

FN varnar för tillfällig temperaturhöjning

Det finns en risk för en tillfällig temperaturhöjning över riktmärket 1,5 grader inom de kommande fem åren varnar FN i en rapport.

I Parisavtalet från 2015 enades de flesta av världens länder om att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, och allra helst under 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid.

WMO säger vidare att det finns en 93-procentig risk att minst ett år mellan 2022 och 2026 blir det varmaste som någonsin har uppmätts och petar 2016 från topprankningen. Sannolikheten att det femåriga genomsnittet för 2022–2026 blir högre än de senaste fem åren (2017–2021) beräknas också till 93 procent.

Ökande frekvens

”1,5 grader är inte någon slumpmässig statistik. Det är snarare en indikator på när klimatpåverkan kommer att bli allt mer skadlig för människor och faktiskt hela planeten”, säger WMO-chefen Petteri Taalas i en kommentar.

Parisavtalets nivå på 1,5 grader syftar till långvarig uppvärmning, men tillfälliga överskridanden väntas inträffa med ökande frekvens när den globala temperaturen stiger.

”Ett enskilt år som överskrider 1,5 grader betyder inte att vi har brutit mot Parisavtalets tröskel, men det avslöjar att vi närmar oss en situation där 1,5 grader kan överskridas under en längre period”, säger rapportförfattaren Leon Hermanson, från den brittiska meteorologiska myndigheten Met.

La Niña kyler ned

Den globala genomsnittstemperaturen var 2021 cirka 1,11 grader över förindustriella nivåer, enligt preliminära WMO-siffror.

Rapporten säger att två år i rad med väderfenomenet La Niña, med svalare temperaturer och mer regn över bland annat Sydostasien och Australien, har haft en kylande effekt på den globala temperaturen.

Läs mer

Populärt