HemNyheterTuff sommar väntar förlossningsvården

Tuff sommar väntar förlossningsvården

En majoritet av regionerna har svårt att bemanna sina förlossningsavdelningar i sommar. Det saknas barnmorskor och läget beskrivs som tufft.

Brist på barnmorskor, semestertider och en vård som inte kan skalas ner eller pausas. Runt om i landet pusslas det febrilt för att få ihop bemanningen inom förlossningsvården i sommar.

– Det föds lika många barn även på sommaren, så det går inte att dra ner. Det är samma tryck året runt, säger Magnus Hedström, områdeschef i region Västerbotten.

Samtliga Sveriges regioner har svarat på TT:s enkät. Majoriteten, 57 procent, svarar att de inte har tillräckligt med barnmorskor för att klara bemanningen på alla förlossningsavdelningar i sommar. Tre regioner uppger att de ser sommaren som en utmaning och ytterligare två svarar att planeringen ännu inte är färdig.

På region Västerbottens tre förlossningskliniker i Umeå, Lycksele och Skellefteå saknas det sammanlagt 15 barnmorsketjänster. För att lösa bemanningen tvingas man anställa hyrbarnmorskor – men även det blir svårare och svårare att få tag på, enligt Magnus Hedström.

Stängningsrisk i Lycksele

Regionen erbjuder en extraersättning på 30 000 kronor till de anställda som jobbar under veckorna 28-32, som är de mest svårbemannade. Trots det finns det en risk att förlossningskliniken i Lycksele återigen kan tvingas stänga under någon eller några veckor.

– Och den är inte försumbar. Det är inte bara i värsta fall, utan vi arbetar med den risken hela tiden, säger Magnus Hedström.

Liknande problem finns i hela landet. I region Skåne till exempel uppskattar man att det behövs minst 30 fler barnmorskor. Västernorrland saknas 15 tjänster, i Örebro behövs det 25, i Gävleborg saknas sju och i Uppsala behövs det tio till.

Många regioner löser problemen genom att anlita hyrbarnmorskor, timanställda eller pensionärer samt genom att erbjuda extraersättningar till de som väljer att jobba. Täta samarbeten mellan olika kliniker inom samma region lyfts också som viktigt.

Fyra klarar bemanningen

Bara fyra regioner – Dalarna, Kalmar, Stockholm och Halland – uppger att de har tillräckligt med barnmorskor för att klara sommaren.

– Några få pass har vi inte bemannat, men det brukar lösa sig genom att vi annonserar ut dem mot en högre sommarersättning. Det fattas mycket färre pass än det gjort tidigare år, så det ser bra ut, säger Agneta Romin, verksamhetschef i region Dalarna.

I Dalarna saknas i nuläget två barnmorsketjänster, något som beror på en arbetstidsförkortning som genomfördes för alla barnmorskor och sjuksköterskor i regionen för ungefär ett år sedan. Innan dess var de fullbemannade.

På somrarna trappar man dock ner bemanningen jämfört med resten av året. Liksom i många andra regioner ställs alla typer av fortbildning in och alla med rätt kompetens plockas in från andra avdelningar för att arbeta på förlossningen.

– I år har vi börjat med flerstegsraketer, att någon på gynavdelningen kan gå till BB och så kan någon på BB gå till förlossningen. Det lärde vi oss när vi behövde avsätta mycket personal för covidvården och fick göra förflyttningar i flera led, säger Agneta Romin.

Slutkörd personal

Men pandemin kan även ha påverkat på ett negativt sätt, tror Anna Hörsne-Malmborg, enhetschef för förlossningen på Visby lasarett.

– Vi har varit ganska lyckligt lottade på Gotland. Vi är ett sommarparadis och det drar folk hit per automatik, det är säkert mycket lättare att få vikarier för oss än i resten av landet, säger hon.

– Men i år så har vi resterna av en pandemi att fightas mot. Barnmorskorna har varit väldigt slutkörda och behöver verkligen ha sina semestrar. Mina trogna vikarier har därför tackat nej i år.

Efter mycket jobb är hon ”så gott som i mål” när det gäller antalet vikarier. Däremot är det svårt att få ihop bemanningen med ordinarie personal under sommaren. Region Gotland erbjuder 12 000 kronor i extra ersättning för de som flyttar en semestervecka, eller 1 200 kronor per arbetat pass om man tar extrapass.

– Men barnmorskorna tycker inte att det är en skälig nivå så de har tackat nej. Det pågår förhandlingar, men jag har goda förhoppningar om att vi ska komma till en lösning, säger Anna Hörsne-Malmborg.

RELATED ARTICLES

Populärt