fbpx
NyheterHär är nya lagarna som börjar gälla 1 juli

Här är nya lagarna som börjar gälla 1 juli

Skärpta straff för våldtäkt, mer ordning i skolan och höjd garantipension är några av förändringarna som införs.

Den första juli 2022 införs en mängd nya lagar och regler, inom många olika områden. Flera av dem var kända sedan tidigare, men det finns även flera lagändringar som är nyheter.

Här är några av de viktigaste regel- och lagändringarna som nu träder i kraft.

Bättre ekonomi för pensionärer

Från och med augusti höjs grundnivån för garantipension med 1 000 kronor per månad. Det ger ett välkommet tillskott till de pensionärer som har de lägsta inkomsterna.

För att den höjda garantipensionen inte ska leda till ett lägre bostadstillägg så höjer regeringen även det. Höjningen för bostadstillägget är 300 kronor för den som är ogift och 150 kronor för den som är gift.

Lex lilla hjärtat

Efter det hjärtskärande fallet med den flicka som kallades Lilla hjärtat införs nu en ny lag. Socialtjänsten ges större ansvar att se till att hemförhållandena har blivit bättre innan barn som har fosterföräldrar lämnas tillbaka till föräldrarna.

Socialtjänsten får även kräva drogtester av föräldrarna och flyttningsförbud måste övervägas i vissa situationer.

Skattelättnad för A-kassa

Ändringen innebär att en fjärdedel av kostnaden för a-kassan kan dras av på skatten. Det är a-kassorna som lämnar in uppgifter om hur mycket medlemmarna har betalat in till Skatteverket, så den enskilda medlemmen behöver inte göra något.

Ökade möjligheter att stänga skolor som missköter sig

Skolinspektionen får ökade möjligheter att stänga ner skolor där det förekommer stora brister. Lagändringen gäller skolor som drivs av kommuner, men ger även större möjlighet att stoppa oseriösa aktörer som vill driva friskolor.

Skärpta straff för flera brott

Den första juli skärps bland annat straffen för brott mot knivlagen, gravfridsbrott och våldtäkt och andra sexuella kränkningar.

– Vi skärper minimistraffet för våldtäkt från två års fängelse till tre års fängelse. Dessutom stärker vi skyddet när det gäller sexualbrott som begås på distans, alltså utvidgar den kriminaliseringen något, säger Justitieminister Morgan Johansson till Expressen.

Dessutom samlas all lagstiftning gällande terrorism i en lag och en nya regler införs gällande de som klassas som ett hot mot rikets säkerhet.

Åtgärder för att fler barn ska gå i förskola

Alla kommuner ska ta kontakt med barn som inte har en plats i förskolan. Från tre års ålder måste kommunen erbjuda en plats till barn som inte bott i Sverige en så lång tid även om föräldrarna inte efterfrågat en plats.

Det här är en viktig reform eftersom förskolan är en viktig plats för att lära sig svenska och för ökad integration.

Bättre studiero och trygghet i skolan

Mobiltelefoner kommer bara få användas i klassrum om läraren specifikt instruerat om det.

– Det är inte rimligt att plingande mobiltelefoner får störa undervisningen och störa koncentrationen för en hel klass. Det innebär ett förbud mot mobiltelefoner under lektionstid och en möjlighet att ha en hel skoldag utan mobiltelefoner, säger skolminister Lina Axelsson Kihlbom enligt Expressen.

Dessutom får skolan större befogenheter att ingripa mot de som stör eller skapar otrygghet. Det blir även enklare att stänga av elever och flytta dem till en annan plats inom skolan eller till en annan skola.

Tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer

Levnadskostnaderna har ökat rejält för många de senaste månaderna. För att minska effekten för barnfamiljer införs ett tillfälligt tilläggsbidrag för ekonomiskt utsatta familjer. 

Tillägget innebär en ökning med 25 procent på det bostadsbidrag som redan betalas ut. Bestämmelserna gäller fram till årsskiftet.

Skärpta straff för djurplågeri

Den som behandlar djur illa ska kommer att kunna straffas hårdare. Beteckningen grovt djurplågeribrott införs i brottsbalken och kan ge fängelse i upp till fyra år.

Hedersförtryck blir ett särskilt brott

Det införs ett särskilt brott som heter hedersförtryck, som innebär att den kränkt en annans säkerhet och frihet på sådana grunder kommer straffas hårdare.

Brottet föreslås ge fängelse mellan ett och sex år.

Nya regler kring arbetskraftsinvandring

Allt för många arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den svarta arbetsmarknaden. Med de nya reglerna krävs ett anställningsintyg för att beviljas arbetstillstånd.

Dessutom införs ett särskilt arbetstillstånd för vissa högkvalificerade personer som vill arbeta eller starta verksamhet i Sverige.

Åtgärder mot tystnadskultur

Tystnadskulturen inom kriminella kretsar hindrar möjligheten att ställa skyldiga till svars. Man inför därför ett system med kronvittnen, där den som vittnar kan få exempelvis strafflindring för egna brott.

Dessutom skärps straffen för övergrepp i rättssak, grova fall av mened och skyddande av brottsling.

Vill du läsa mer om vilka lagar och regeländringar som införs kan finns all information här.

Läs mer

Populärt