fbpx
NyheterNu ska Rut-fuskandet stoppas

Nu ska Rut-fuskandet stoppas

Fusket med rut- och rotavdrag ska stoppas. Företag som missköter sig kan i framtiden uteslutas från möjligheten att utföra sådana arbeten.

Det finns en oro kring en ökning av rot- och rutarbeten där olika former av oegentligheter förekommer, exempelvis fusk med löner, sociala avgifter liksom anställning av illegal arbetskraft, enligt regeringen.

På en pressträff med finansminister Mikael Damberg (S) meddelas nu att regeringen tillsätter en utredning för att motverka problemen i framtiden.

– Vi får rapporter om att det är mer svartarbete inom ramen för rot och rut än vi tidigare trodde. Vi ser också att företag konkurrerar på olika villkor, seriösa företag som följer regelverket utkonkurreras av företag som inte gör rätt för sig, säger Damberg och fortsätter:

– Vi ser också att organiserad brottslighet använder företag i sin finansiering av sin verksamhet så det är dubbla syften, att komma åt brottslighet men också att se till att människor inte utnyttjas så att vi har schyssta spelregler på arbetsmarknaden.

Fortfarande ett individansvar

Utredaren ska därför se över om det bör ställas ytterligare krav på de företag som utför rot- och rutarbeten, bland annat om de ska kunna uteslutas från möjligheten att utföra sådana arbeten om de missköter sig.

Damberg understryker att man som individ alltid har ett ansvar att fundera över vem det är som man anlitar men att utredningen kommer att fokusera på företagarsidan i frågan.

– När det är skattesystemet som används av de här företagen så tycker vi att det ska läggas fram tuffare krav, säger Damberg.

Dessutom ska det undersökas om det kan vara aktuellt att ytterligare uppgifter ska lämnas i arbetsgivardeklarationen för att på så sätt motverka arbetskriminalitet.

Fler branscher kan omfattas

Ytterligare en punkt för översyn är regelverket över så kallade personalliggare. Regeringen konstaterar att regelverket funnits en lång tid och flera branscher har tillkommit sedan det lanserades och därför behövs en översyn. Det kan bli så att fler eller färre branscher kan komma att beröras av regelverket om personalliggare i framtiden.

Vilka branscher det däremot skulle kunna handla om får utredaren se över, enligt Damberg.

– Min bedömning är att personalliggarna i till exempel byggbranschen har haft stor betydelse. Det har ställts tuffare krav och blivit lättare för myndigheterna att kontrollera om det går rätt till eller inte på byggarbetsplatserna, säger Damberg.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 augusti 2023 och slutredovisas den 30 augusti 2024. Det har ännu inte meddelats vem som blir utredare.

Läs mer

Populärt