fbpx
BreakingLarmen från vårdpersonal: "Ett haveri"

Larmen från vårdpersonal: ”Ett haveri”

Vårdpersonalen i flera moderatstyrda regioner larmar nu om en ohållbar arbetssituation.

En undersökning bland Lärarförbundets medlemmar visar att 60 procent av läkarna funderar på att byta jobb eller gå ner i arbetstid eftersom arbetsbelastningen är för hög. Bland underläkare är siffrorna ännu högre.

En av dessa utarbetade läkare är Pouria Farsani, ST-läkare i internmedicin, som i en debattartikel i Dagens Nyheter beskriver hur hon tvingas jobba många timmar övertid bara för att ha tid och möjlighet för att faktiskt ge sina patienter den vård de förtjänar.

”Jag älskar mitt jobb, missförstå mig inte. Det är den ohållbara mängd arbete en läkare förväntas hantera i en skevt styrd vårdapparat som dränerar glädjen. Är det då konstigt att sex av tio läkare funderar på att byta arbetsplats eller lämna yrket”, skriver hon på DN Debatt.

Debattartikeln, som är underskriven av 14 läkare som upplevt liknande dagar, speglar väl det kaos som råder på många av våra största sjukhus.

Farsani arbetar i moderatstyrda Region Stockholm men problemen är även tydliga i andra M-ledda regioner.

13 larm till Arbetsmiljöverket

Från Region Skåne kommer larm om en ohållbar och oacceptabel arbetssituation inom vården.

Hittills i år har Arbetsmiljöverket fått 13 larm från skyddsombud om bristande arbetsmiljö. Som följd av bristerna rapporterar personalen bland annat ångest, sömnsvårigheter och hjärtklappning.

Ett skyddsombud på en vårdcentral i Lund kallar hela situationen för ”ett haveri”.

Bristerna i arbetsmiljön går ut över personalen, men det drabbar i förlängningen även patienterna. Dels genom att slutkörd och överarbetad personal gör fler misstag och dels genom att personalbrist leder till längre vårdköer. De patienter som tvingas vänta längre riskerar att deras tillstånd förvärras.

Läs mer

Populärt