BreakingSocialdemokraterna ökar bland LO-medlemmar

Socialdemokraterna ökar bland LO-medlemmar

Socialdemokraterna har medvind i opinionen. Det märks även bland LO-väljarna.

Över 40 procent av Sveriges LO-medlemmar skulle rösta på Socialdemokraterna om det var val idag. Det visar SCB:s partisympatiundersökning.

För ett halvår sedan uppgav 37 procent av LO-medlemmarna att de sympatiserade med Socialdemokraterna, nu är den siffran 41 procent.

Den största ökningen när det gäller S-sympatier står LO-männen för. 39,7 procent av LO-männen sympatiserar med Socialdemokraterna, jämfört med 33,7 för ett halvår sedan.

Näst största parti bland LO-medlemmar är Sverigedemokraterna med drygt 27 procent. Förändringarna från förra mätningen är små, men tillsammans tappar Tidöpartierna ungefär 2,5 procentenhet bland LO-medlemmarna.

En anmärkningsvärd siffra är dock Moderaterna tapp bland LO-männen. I november 2022 sympatiserade 17,3 procent av LO-männen med Moderaterna, nu är det bara 12,8.

Läs mer

Populärt