fbpx
NyheterKraftig ökad oro för brottslighet

Kraftig ökad oro för brottslighet

Oron över brottsligheten i samhället har ökat kraftigt från förra året, visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2023.

I den årliga undersökningen som genomförs av Brottsförbyggande rådet uppger 53 procent av befolkningen (16–84 år) att de i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten i samhället

Det är en ökning med 7 procentenheter från fjolårets undersökning och den högsta nivån hittills i NTU.

Bland kvinnor är det 54 procent som oroar sig och bland män 51 procent.

Den självrapporterade utsattheten för de flesta brottstyper ligger på ungefär samma nivå som förra året. Oron för att själv eller en närstående ska utsättas för brott är i stort sett oförändrad från 2022.

”Vi kan inte se någon ökning vad gäller otryggheten för egen del, att man är orolig att gå ut på kvällen eller att det påverkar ens rörelsemönster på annat sätt. Däremot har en mer allmän oro över brottsligheten i samhället ökat i nästan 10 års tid och ökningen från förra året är särskilt kraftig”, säger Sanna Wallin, utredare på Brå, i ett pressmeddelande.

Förtroendet för rättsväsendet i allmänhet och polisen i synnerhet har minskat efter att tidigare ha ökat under flera år. Antalet som anger att de har stort förtroende för polisen har minskat från 59 procent i fjol till 54 procent 2023.

Läs mer

Populärt