fbpx
NyheterArbetslösheten minskar – lägre än innan pandemin

Arbetslösheten minskar – lägre än innan pandemin

Det ser ut att ljusna på den svenska arbetsmarknaden. Flera rapporter pekar på en stark återhämtning och att arbetslösheten nu är lägre än innan pandemin.

Enligt Arbetsförmedlingens siffror för november fortsätter arbetslösheten i Sverige att sjunka. Den sammanlagda arbetslösheten är nu lägre än innan pandemin slog till med full kraft.

Sedan oktobermätningen var det 7 000 färre inskrivna på Arbetsförmedlingen i november. Den totala siffran på 370 000 arbetslösa är 81 000 personer lägre än för ett år sedan. Den är även lägre än i februari 2020, innan pandemin slagit mot arbetsmarknaden.

Stark tjänstesektor

Enligt arbetsgivarföreningen Almegas siffror görs många nyanställningar i den stora privata tjänstesektorn. Totalt är omkring 2,3 miljoner personer anställda i sektorn och man har sett en ökning med drygt 5 000 jobb jämfört med 2019.

Den stora ökningen finns i branscher som drabbades hårt av pandemin, exempelvis restaurang, hotell och turism.

Precis som innan pandemin uppger 40 procent av företagen att de har svårt att rekrytera personal. Det råder fortfarande brist på personer med rätt kompetens i många branscher.

Långtidsarbetslösheten minskar sakta

Långtidsarbetslösheten, alltså att ha varit utan jobb i mer än 12 månader, ökade kraftigt under pandemin. Men enligt en rapport från Unionen ökade den inte lika mycket överallt.

Regionerna i landets norra delar ser ut att ha klarat relativt väl. De hade under 2019 en lägre långtidsarbetslöshet och den är, trots pandemin, fortsatt låg.

I regioner som hade hög långtidsarbetslöshet redan innan pandemin, däribland Södermanland och Gävleborg, ökade däremot långtidsarbetslösheten kraftigt under 2020. Även storstadsregionerna, som historiska haft låga siffror, såg en stor ökning.

Långtidsarbetslösheten har inte minskat i samma takt som den totala arbetslösheten. Man har sett en svag minskning de senaste fyra månaderna, men det är fortfarande 8 000 fler än året innan.

– Nu tror vi på en nedgång av långtidsarbetslösheten, men minskningen kommer gå trögare för de som varit utan jobb länge. De län som hade hög långtidsarbetslöshet redan före krisen kommer ha det tufft att få ner talen, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

För många långtidsarbetslösa är det svårt att få de jobb som nu finns tillgängliga. Många har varit utan kontakt med arbetsmarknaden länge. Bland långtidsarbetslösa har 40 procent bara en förgymnasial utbildning. Motsvarande siffra bland de med arbete är 8 procent.

Stark framtidstro

Det som präglar den svanska arbetsmarknaden är trots allt en stark optimism. Det visar en rapport från Unionen, som aldrig uppmätt en lika hög framtidstro bland sina medlemmar.

Unionens prognos för konjunkturen är att det kommer att ekonomin kommer att fortsätta gå starkt under 2022, men varnar för att exempelvis problem med leveranskedjor kan hämma tillväxten.

Prognosen är att arbetslösheten redan under nästa år kommer vara lägre än under den senaste toppen i konjunkturen. Särskilt stärk spås tillväxten i  tjänstemannajobb inom bland annat IT- och telekom, byggsektorn, bemanning samt fordonsindustrin att bli.

Läs mer

Populärt