fbpx
Sverige450 fängelseår och 60 miljoner i återkrav när myndigheterna samarbetar mot brott

450 fängelseår och 60 miljoner i återkrav när myndigheterna samarbetar mot brott

448 utdömda fängelseår, tillgångar för nära 80 miljoner kronor säkrade av Kronofogden och återkrav från Försäkringskassan på 60 miljoner. Det är några av resultaten som redovisas när det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet kommer med sin årsrapport för 2021.

– Det gemensamma arbete vi gör inom den här konstellationen får en allt större effekt, säger rikspolischef Anders Thornberg vid en pressträff där rapporten presenteras.

Tolv myndigheter deltar i arbetet, däribland Polismyndigheten, Kronofogden, Åklagarmyndigheten, Försäkringskassan och Tullverket. Denna samverkan är ett regeringsuppdrag som har pågått sedan 2009 och innebär att myndigheterna samarbetar kring underrättelser och operativa insatser för att bekämpa den organiserade brottsligheten.

Krypteringstjänster

Det antal fängelseår som redovisas i årsrapporten är det högsta hittills sedan samverkan inleddes. Något som bidragit är informationen som polis och åklagare de senaste åren fått ta del av från olika krypteringstjänster, som Encrochat, Anom och Sky ECC.

– Även om vi har något färre åtal och domar om man jämför med 2020 så har antalet utdömda fängelseår, 448, varit det absolut högsta sedan arbetet inleddes. Hundra fler än 2020, som då också var det högsta antalet, säger riksåklagare Petra Lundh.

Flera personer har dömts för brott med höga straffvärden som grova våldsbrott och narkotikabrott, men det inkluderar även långa fängelsestraff för ekonomisk brottslighet, enligt ett pressmeddelande.

Förhindrat utbetalningar

Utöver de utdömda fängelseåren beslutades det också om näringsförbud i sammanlagt 77 år inom ramen för myndighetssamverkan. Polismyndigheten och Tullverket redovisar beslag på bland annat 367 kilo cannabis, 127 kilo amfetamin och 115 000 narkotika- eller dopningsklassade tabletter.

Skatteverket har fattat över 780 beslut om ändrad folkbokföring och Försäkringskassan har kunnat förhindra felaktiga utbetalningar på 49 miljoner kronor.

Läs mer

Populärt