fbpx
GranskningBoel Godner: Kampen mot brottslighet är en socialdemokratisk fråga

Boel Godner: Kampen mot brottslighet är en socialdemokratisk fråga

Kampen mot välfärdsbrottslighet och annan organiserad brottslighet spås bli viktigt i höstens valrörelse. Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, har under många år varit en av de som lyft de här frågorna allra mest.

Det har snart gått 12 år sedan den blodiga konflikten mellan Södertäljenätverket och mc-klubben Bandidos kulminerade med dubbelmordet på den illegala spelklubben Oasen i Södertälje.

– Det var en förfärlig tid, sammanfattar Boel Godner, och poängterar att staden kommit en långt sedan dess.

Boel Godner har under lång tid varit en stark politisk röst mot den organiserade brottsligheten och mot kriminellt utnyttjande av välfärden. Från sin post som kommunstyrelsens ordförande i Södertälje har hon fått nationellt genomslag för sina ofta skarpt formulerade uppmaningar till rikspolitiken.

Gömmer sig bakom legitima fasader

Trots att det kriminella nätverket ofta kallas Södertäljenätverket är den organiserade brottsligheten inte lokal och knuten till en enskild ort. Däremot är Godner övertygad om att man lokalt kan göra stor skillnad. 

I Södertälje finns ett långtgående och tätt samarbete mellan kommunen och polisen och andra myndigheter. Men trots framstegen sker det fortfarande bakslag, som när det i slutet av februari inträffade ett nytt gängrelaterat mord i staden.

– Här i Södertälje har vi kommit en bra bit på väg, men det är långt kvar. Den organiserade brottsligheten finns kvar, trots att både kommunen och polisen gör det så svårt som möjligt för dem att verka här. 

Trots bakslaget uppfattar Godner inte att det skett en ökning av brottslighet i staden. Däremot är det tydligt att ju mer resurser som läggs på bekämpande av oegentligheter desto mer hittar kommunen.

I Södertälje har det bland annat inneburit polisanmälningar mot flera fuskande företag som arbetar med personlig assistans, utredningar av tjänstemän som misstänks för oegentligheter och stenhård granskning av nya fastighetsetableringar.

Mycket av brottsligheten sker bakom helt legitima fasader, långt ifrån skjutningar och narkotikahandeln. Det gör det svårare att upptäcka och kräver att såväl politiker som tjänstemän har verktyg och mod att våga sätta sig upp mot den nya brottsligheten.

I kommunen samlas arbetet under namnet ”Pax” som innebär att kunskapen om hur välfärdsbrottslighet kan påverka den kommunala verksamheten ska finnas hos alla medarbetare.

“Definitivt socialdemokratisk fråga”

Godner har lyft arbetet mot organiserad brottslighet och välfärdsbrott under många år. Den senaste tiden har hennes krav allt oftare hörts även i rikspolitiken.

I december 2021 gick regeringen fram med flera skärpningar av lagar kring arbetskraftsinvandring så att färre ska luras till Sverige och hamna i svartarbete och otrygga boenden. Ett par månader senare meddelade finansminister Mikael Damberg att brister i folkbokföringen skulle åtgärdas. Båda är reformer som ofta lyfts av Godner för att skapa ordning och reda i välfärden.

Under en lång tid har det varit högerpartier som hårdast drivit trygghetsfrågor. Men för Godner är frågor om organiserad kriminalitet och välfärdsbrottslighet i allra högsta grad socialdemokratiska frågor.

– Definitivt. Det handlar ju om välfärden och ordning och reda, säger hon bestämt och fortsätter:

– Det stora arbetet handlar om samhällsutveckling och att inte ha en ökad segregation. Och det måste börja i skolan där varenda unge ska ha en likvärdig skolgång och samma möjligheter att göra goda livsval.

Just nu ser det ut som att Magdalena Andersson kommer fortsätta som statsminister även efter höstens riksdagsval. Om det istället skulle bli maktskifte skulle det påverka kommunernas möjligheter att bekämpa grogrunden för kriminaliteten.

– Högern vill splittra samhället genom sin privatiseringsiver, där det är lätt för rika och välutbildade att välja och att välja rätt. Det går emot idén om varför välfärdssamhället skapades, vilket var för att jämna ut ojämlikheter där många utnyttjades, bland annat i en mycket dålig arbetsmarknad, säger Godner.

Istället vill hon lyfta en välfungerande välfärd som brottsförebyggande. Trygghet handlar inte bara om att inte vara rädd för våld på stan utan lika mycket om att veta att det finns en trygg äldreomsorg och en bra skola, och starka skyddsnät när du behöver dem.

Läs mer

Populärt