fbpx
PolitikKön och boende påverkar ungas valdeltagande

Kön och boende påverkar ungas valdeltagande

Det finns stora skillnader i valdeltagande bland ungdomar, visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Kön, utbildning och bostadsort påverkar om man väljer att rösta.

Det är fler unga kvinnor än män som röstar enligt rapporten, som ger en översikt av hur unga i åldrarna 18–25 röstande 2018. I riksdagsvalet röstade 87,1 procent av kvinnorna och 82,1 procent av männen.

Bland boende i storstäder eller pendlingskommuner röstade 87 procent, jämfört med landsbygdskommuner där valdeltagande var 79,9 procent.

Unga med högre utbildning eller förvärvsarbete röstade i högre grad än de som saknade utbildning eller arbete. Även föräldrarnas bildningsnivå påverkade valdeltagandet.

Myndigheten ser också stora socioekonomiska skillnader. I områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar röstade 91,2 procent av de unga , medan siffran i områden med socioekonomiska utmaningar var 73,6 procent.

”Det är djupt oroväckande både för det politiska systemet och demokratins framtid”, säger myndighetens generaldirektör Lena Nyberg i ett pressmeddelande.

Läs mer

Populärt