fbpx
HemSverigeFem kvinnofällor och hur du undviker dem

Fem kvinnofällor och hur du undviker dem

Allt för många hamnar i ekonomiska kvinnofällor, men det finns strategier för att undvika dem.

Det är många som tycker det är jobbigt att tänka på pengar, men om man inte har koll är det lätt att hamna i en klassisk kvinnofälla. Men det finns sätt att komma ur dem.

Fälla: Kortare arbetstid

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men trots det gör kvinnor fortfarande mer obetalt hemarbete än män. Kvinnor gör även mindre betalt arbete då de oftare arbetar deltid.

Att arbeta kortare tid får flera konsekvenser. Dels så blir lönen lägre, vilket såklart gör att kvinnor får mindre ekonomiskt utrymme, men det kan även påverka lönen mer långsiktigt.

Det är förbjudet att diskriminera någon för att de har eller vill skaffa barn, men att gå ner i arbetstid och ta mer ansvar för VAB-dagar och hämtningar kan ändå göra att kvinnor går miste om befordringar och halkar efter lönemässigt

Lösning: Dela lika!

En lösning är att föräldrar delar så lika som möjligt på allt från föräldraledighet, VAB och ansvar för hem och barn.

Det är även möjligt att göra överenskommelser inom familjen för att säkerställa att den ena inte har en högre ekonomisk standard än den andre.

Fälla: Lägre pension

Dagens pensioner är ojämställda, då kvinnor i snitt får 69 procent av mäns pensioner.

En majoritet av de som bara får garantipension är kvinnor. Många har arbetat en stor del av sina liv, men ofta har de arbetat deltid i låglöneyrken och haft längre perioder av barnledighet.

Lösning: Ha koll på småbarnsåren

För att minimera risken för låg pension är det viktigt att se till att småbarnsåren påverkar pensionen så lite som möjligt.

Vid föräldraledighet fortsätter man att tjäna in till sin allmänna pension. De flesta arbetsgivare kan dessutom fortsätta att göra utbetalningar till tjänstepensionen, men ofta måste den föräldraledige själv ansöka om detta.

Om en part riskerar att få lägre pension kan den andra parten föra över sin tjänstepension till den andra. Det gör att framtida utbetalningar blir mer rättvisa.

Fälla: Dela lika istället för jämlikt

Kvinnor tjänar i snitt drygt 9 procent mindre än män. Om man räknar bort yrkesval, ålder och alla andra faktorer återstår en oförklarad löneskillnad på 4,4 procent.

Det kanske verkar bäst att dela alla utgifter rakt av, men med tanke på att kvinnor oftast tjänar mindre blir det ofta inte rättvist.

Lösning: Tänk i procent

En mer rättvis fördelning kan vara att man delar på kostnaderna procentuellt efter inkomsterna. En annan lösning är att man delar upp kostnaderna så att båda har lika mycket kvar på kontot sedan alla gemensamma utgifter är betalda.

Fälla: Betala istället för att investera

Eftersom kvinnor oftare tar ett större ansvar för barn och hem är det vanligt att hennes inkomster ”äts upp” av elräkningar, nya gympaskor till barnen och matinköp. Män kan istället lägga sina pengar på de större investeringarna som bilen, bostaden eller andra större inköp.

Om kvinnans alla pengar gått till konsumtionsvaror och hushållsräkningar står inte hennes namn på något som behållit sitt värde. Om mannen köpt båten, teven, bostaden och dessutom har allt sparande i sitt namn är hans ekonomiska situation väldigt mycket starkare.

Lösning: Betala räkningar tillsammans

Dela lika på alla typer av utgifter och se till att båda parter står skrivna på värdefulla tillgångar som fritidshus och bilar.

Det gäller särskilt vid samboförhållanden, där det enda som räknas som samboegendom är en gemensamt skaffad bostad och de möbler och liknande man köpt gemensamt. Alla andra tillgångar tillfaller den som den står skriven på.

Fälla: Fattig vid skilsmässa

Kvinnor klarar ofta en skilsmässa bättre känslomässigt än vad män gör. Däremot så blir kvinnors ekonomi ofta sämre, medan männens blir bättre.

Vid en skilsmässa har man rätt till hälften av alla tillgångar, även sådana som skaffades innan giftermålet. Undantag är exempelvis om det finns ett äktenskapsförord.

Sambolagen, som gäller om ett par inte är gifta, ger ett svagare skydd vid en separation. Där ingår bara det man köpt under tiden för samboförhållandet.

Lösning: Ta juridisk hjälp

Vid samboförhållanden kan det vara bra att komplettera med ett samboavtal så att båda parter har koll på vad som gäller vid en eventuell separation och bodelning.

En sambo ärver heller inte sin partner om denne dör. Det kan därför vara en bra idé att upprätta ett testamente, så att en part inte står på bar backe om den rikare i ett samboförhållande avlider.

Det är även viktigt att alltid kontakta en advokat eller annan juridisk hjälp för att skydda sig vid en skilsmässa.

RELATED ARTICLES

Populärt