fbpx
HemPolitikRegeringens krafttag för att stoppa den organiserade brottsligheten

Regeringens krafttag för att stoppa den organiserade brottsligheten

Fler verktyg till polisen, förebyggande åtgärder och många skärpta straff är viktiga delar i regeringens arbete för att knäcka de kriminella gängen.

Trygghet och kampen mot den organiserade brottsligheten kommer troligen bli en viktig valfråga i höst. Den senaste mandatperioden har regeringen tagit många steg för att stoppa den organiserade brottsligheten och knäcka de kriminella gängen.

De flesta av åtgärderna finns samlade i regeringens 34-punktersprogram mot den organiserade brottsligheten.

Fler verktyg mot den organiserade brottsligheten

Regeringen ger polisen flera nya verktyg för att kunna bekämpa kriminella gäng. Bland annat får polisen utökade möjligheter till avlyssning och möjligheten att göra husrannsakan för att leta efter exempelvis vapen eller droger i exempelvis källarförråd.

Man förstärker även samarbetet mellan olika myndigheter så att kriminell verksamhet inte kan falla mellan stolarna.

Stoppa att barn dras in i gäng

För att hindra att fler unga dras in i den organiserade brottsligheten skärps flera straff för unga som begår brott. Den så kallade straffrabatten slopas för grova brott, så att unga vuxna inte får kortare straff på grund av sin ålder. Man skärper även straffen för den som rekryterar unga till brottslighet.

Regeringen skärper även straffen för överlåtande av narkotika. Det ska hindra att äldre kriminella låter barn under 15 fungera som kurirer.

Skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser

Det är oacceptabelt att den organiserade brottsligheten gör det otryggt i hela samhället, genom exempelvis skjutningar och sprängdåd. 

Kriminella uppgörelser och hämndaktioner leder till att oskyldiga skadas och regeringen vill därför att straffen för brott kopplade till dessa uppgörelser skärps.

Bryt tystnadskulturen

De som utsätts för brott måste våga anmäla och vittna om det som de utsatts för. Det är ett viktigt steg för att bryta tystnadskulturen och bryta ner parallellsamhällen och hindra gängens inflytande.

Regeringen skärper därför straffen kraftigt för övergrepp i rättssak, vilket enkelt uttryckt är när man försöker skrämma eller på andra sätt hindra någon från att anmäla eller vittna om ett brott. Regeringen utreder även möjligheten att ha anonyma vittnen.

Man tar även steg mot att införa kronvittnen. Kronvittnen är personer som vittnar mot att de får någon fördel, exempelvis kortare straff för brott de själva begått.

Mer pengar till socialtjänsten för förebyggande åtgärder

Skärpta straff är bra, men för att på riktigt knäcka nyrekryteringen till den organiserade brottsligheten behövs även förebyggande åtgärder.

Regeringen har därför gett extra pengar till socialtjänsten så att man ska kunna finnas på plats på exempelvis kvällar och helger i särskilt utsatta områden.

Man gör det även enklare för socialtjänsten att sätta in förebyggande åtgärder för barn i riskzonen. Barnen ska kunna få stöd även om föräldrarna inte vill samarbeta.

Slå mot den kriminella ekonomin

Inom den organiserade brottsligheten finns allt för stora möjligheter att tjäna pengar. Regeringen stramar därför upp regelverket så att det finns större möjligheter att attackera de kriminellas plånböcker.

Bland åtgärderna finns möjligheterna att beslagta exempelvis bilar eller smycken som köpts med kriminella pengar.

Regeringen har även ytterligare effektiviserat arbetet mot penningtvätt och gett Finansinspektionen större möjligheter att stoppa kriminella pengar.

RELATED ARTICLES

Populärt