PolitikSD tappar sedan krigsutbrottet

SD tappar sedan krigsutbrottet

Sverigedemokraterna har sedan kriget bröt ut i Ukraina tappat stöd.

Enligt en ny väljarundersökning som Novus gjort på uppdrag av SVT Nyheter ser Sverigedemokraterna en säkerställd nedgång sedan krigsutbrottet i februari från 19,8 procent till 17,9 procent.

– Sverigedemokraterna har tappat sakta men säkert de senaste månaderna, säger Torbjörn Sjöström, vd på Novus, till SVT.

Den andra säkerställda förändringen sedan krigsstarten är Socialdemokraternas ökning från 29,3 procent till 31,8 procent i den senaste mätningen. Ökningen verkar dock ha stannat av.

Miljöpartiet och Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 3,3 procent respektive 2,5 procent.

Undersökningen genomfördes under perioden 4 april–1 maj.

Fakta: Om undersökningen

Inom parentes visas ned/uppgång sedan senaste mätningen som publicerades i början av april.

S 31,8 procent (-0,2)

M 21,0 procent (-0,5)

SD 17,9 procent (-0,8)

V 9,0 procent (0,7)

C 6,9 procent(+0,1)

KD 5,9 procent (+0,2)

MP 3,3 procent ( – )

L 2,5 procent (+0,4)

Övriga 1,7 procent (+0,1)

3 541 slumpmässigt utvalda personer bland röstberättigade svenskar har valt att delta och svarat i undersökningen. Frågan som ställts är: vilket parti skulle du rösta på om det var val idag? Undersökningen har genomförts per telefon, sms och post under perioden 4 april – 1 maj.

Ett antal personer utöver de som tillfrågats i undersökningen har antingen inte gått att nå eller inte velat delta i undersökningen. Novus har kontrollerat att detta bortfall inte påverkar undersökningens resultat.

Källa: Novus/SVT

Läs mer

Populärt