UtblickKansas röstade för att behålla aborträtten

Kansas röstade för att behålla aborträtten

Befolkningen i USA-delstaten Kansas har röstat för att behålla rätten till abort. Folkomröstningen är den första i frågan sedan Högsta domstolen rev upp landets grundlagsskydd för rätten till abort.

Invånarna i det konservativt präglade Kansas fick ta ställning till ett förslag om att stryka formuleringar i delstatens konstitution som garanterar rätten till att genomgå proceduren, vilket i sin tur skulle kunna ha resulterat i ett förbud.

Omröstningen har av många tolkats som en nationell värdemätare för hur frågan gällande aborträttigheter kan komma att utveckla sig efter att ett flertal republikanska delstater skyndade med att införa förbud i spåren av Högsta domstolens beslut. I grannstaterna Oklahoma och Missouri är aborter nu närapå totalförbjudna och så sent som i lördags införde Indiana en ny, rigid lagstiftning på området.

Valresultatet visar att de som var för att behålla rätten till abort var betydligt fler i förhållande till de som var emot. Detta går i linje med att en majoritet i USA ställer sig bakom aborträtten, vilket framkommit i flera studier.

Enligt republikanske delstatsministern Scott Schwab hamnade valdeltagandet på uppemot 50 procent, en i sammanhanget hög siffra.

Utgången i valet innebär att det även fortsättningsvis kommer att vara möjligt att genomföra en abort fram till graviditetsvecka 22 i Kansas.

Läs mer

Populärt