PolitikRegeringen: Myndigheter ska använda mindre el

Regeringen: Myndigheter ska använda mindre el

Landets myndigheter ska strama upp sin elförbrukning vilket ska leda till lägre elpriser.

Statliga myndigheter ska minska sin elförbrukning. Regeringen föreslår att myndigheterna ska genomföra energibesparande åtgärder och rapportera hur mycket el de förbrukar varje månad till Energimyndigheten.

– När vi minskar vår förbrukning av el så kan också priserna sjunka, säger statsminister Magdalena Andersson (S) till SVT Nyheter.

De energibesparande åtgärderna kan bland annat röra sig om att byta belysning till mer energisnåla varianter eller styra belysningen så att inte onödig el förbrukas på nätterna.

Regeringen vill också att landets länsstyrelser ska få i uppdrag att stötta kommuner och regioner så att de kan minska sin elförbrukning.

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén är positiv till förslaget.

– Vi behöver se över hur vi använder energi på ett klokare sätt i Sverige i dag, inte minst inom den offentliga sektorn som är en stor energiförbrukare, säger han till SVT.

Läs mer

Populärt