fbpx
HemNyheterFärre uppger att de utsatts för brott

Färre uppger att de utsatts för brott

Andelen svenskar som uppger att de utsatts för brott var 2021 det lägsta på fem år, enligt Brås nationella trygghetsundersökning. Det är tredje året i rad som utsattheten för brott minskar.

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2022 visar att gällande nästan alla brottstyper har andelen utsatta legat stabilt eller minskat sedan förra året. Försäljningsbedrägerier har dock ökat under tidsperioden.

I undersökningen som publiceras av Brottsförebyggande rådet (Brå) framkommer att 19,5 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de utsattes för brott mot enskild person under 2021.

Jämfört med 2020 är det en minskning med 0,7 procentenheter och det är dessutom den lägsta nivån sedan 2016.

Den enda brottstyp som ökar jämfört med mätningen för 2020 är försäljningsbedrägerier som går från 5,5 procent 2020 till 5,7 procent 2021.

NTU 2022 visar också att förtroendet för rättsväsendet är fortsatt högt och för flera av rättsväsendets myndigheter är nivån den högsta hittills. Kriminalvården utmärker sig då andelen med stort förtroende har ökat 3 procentenheter sedan NTU 2021, från 34 procent 2021 till 37 procent 2022.

Fakta: Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en del av Sveriges officiella statistik och bygger på webb- och postenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år.

Undersökningen genomförs årligen av Brottsförebyggande rådet (Brå) sedan 2006.

Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet.

Undersökningen bedöms kunna representera den svenska befolkningen (16–84 år) relativt väl.

Referensperioden för utsatthet för brott är föregående kalenderår. Det innebär att den utsatthet som rapporteras i NTU 2022 avser utsatthet under 2021.

Källa: Brå

RELATED ARTICLES

Populärt