UtblickLäcka från Nord Stream 2 ökar: "Håller uppsikt"

Läcka från Nord Stream 2 ökar: ”Håller uppsikt”

Den mindre läckan från Nord Stream 2 i svensk ekonomisk zon har ökat, enligt Kustbevakningen.

– Vad det beror på vet vi inte. Men vi håller uppsikt, säger Mattias Lindholm vid Kustbevakningen.

Enligt Kustbevakningen och Nord Stream skulle de två utsläppen på svensk ekonomisk zon upphöra under söndagen. Men det mindre läckaget från Nord Stream 2 har växt till ett område om cirka 30 meter på ytan. Det större utsläppet från Nord Stream 1 har minskat och syns inte längre på ytan.

I nuläget finns ingen förklaring till varför läckagen på danskt territorium minskat snabbare än på den svenska zonen. Men Kustbevakningen räknar med att utsläppet kommer att fortsätta.

”Dygnet runt”

Kustbevakningen är på platsen tillsammans med flera fartyg från marinen.

– Vi har fartyg och flygövervakning, säger Mattias Lindholm, presstalesperson på Kustbevakningen.

– Vi finns på plats dygnet runt och har varit där sedan läckaget började. På plats bistår vi sjötrafiken och biträder åklagare och polis. Vilka åtgärder vi kommer vidta eller har gjort kommer jag inte kommentera, säger Mattias Lindholm, presstalesperson på Kustbevakningen.

Om åklagaren varit på plats vill Kustbevakningen inte kommentera och kammaråklagare Mats Ljungqvist, som arbetar vid riksenheten för säkerhetsmål och leder förundersökningen, vill inte heller kommentera arbetet som pågår.

– Jag vill inte kommentera med hänvisning till att det pågår en förundersökning och vi gör massor av olika åtgärder på olika plan. Vi jobbar intensivt och vi har ett jättebra samarbete med både Kustbevakningen och Försvarsmakten. Det är väl det man kan säga.

Redo för dykuppdrag

Försvarsmakten har varit på plats sedan i lördags.

– Kustbevakningen leder arbetet. Men vi är där och stödjer dem med olika fartyg. Vi kommenterar inte hur många eller vilka fartyg vi är där med, men det vi går ut med att vi är på plats med fartyget Belos, som är till för att rädda personal på ubåtar samt avancerade dykuppdrag, säger Jimmie Adamsson, som är kommunikationschef på marinen.

Båten som är specialutrustad för uppdraget har även personal med expertis på ubåtsräddning samt avancerade dykuppdrag. Varför de är på plats med just Belos vill Adamsson inte kommentera.

Flera båtar har omdirigerats

Runt läckorna har Sjöfartsverket upprättat en säkerhetszon, där fartyg och båtar uppmanas att inte segla.

– Vi har på radio bett flera fartyg att ändra kurs. Det har handlat om fritidsbåtar, och handelsfartyg. Ifall vi har avvisat militära fartyg kommer jag inte kommentera, säger Mattias Lindholm, presstalesperson på Kustbevakningen.

I nuläget varnar Sjöfartsverket för att åka in i zonen för läckorna. Men eftersom det endast är en varning, så behövs inget tillstånd för båten att åka in i området, som tillhör svensk ekonomisk zon.

”Ett missförstånd”

Nord Stream skriver på sin hemsida att de har för avsikt att börja bedöma skadorna på rörledningen så snart de får nödvändiga officiella tillstånd. Men enligt en expert som TT pratat med så tyder mycket på att det inte behövs något tillstånd.

– Ingen kan förbjuda någon att vara på svensk ekonomisk zon. Det råder inte heller någon juridisk skillnad mellan botten och havsytan. Sverige har ju dock vissa rättigheter men de kan inte förbjuda någon, säger Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet.

Mahmoudi tror istället att det handlar om ett missförstånd.

– Jag fick intrycket i förra veckan att Kustbevakningen och Sjöfartsverket framställt sig som om att de bestämde över området, det kan inte uteslutas att man genom det här har givit signaler.

Kustbevakningen menar att det inte ska behövas tillstånd för att få dyka ner på området.

– Däremot vill vi samordna med Nord Stream, så ingen annan stör någon annan. Vi kommer vara där, så det kommer dröja innan Nord Stream kan åka ner. Men det är internationellt vatten så vem som helst får vara där, säger Mattias Lindholm vid Kustbevakningen.

Läs mer

Populärt