fbpx
NyheterSå farliga är vindkraftverk för fåglar

Så farliga är vindkraftverk för fåglar

Ett vanligt argument mot vindkraft är att det orsakar stora skador på fågellivet. Men stämmer det verkligen att vindkraftverk är en fara för fåglar?

En större forskningsstudie från Naturvårdsverket visar att omkring 5 till 10 fåglar dödas per vindkraftverk och år. Om man multiplicerar det med antalet vindkraftverk som finns blir det många fåglar, men det är ändå bara en bråkdel av antalet som dödas av exempelvis trafik, katter och kollisioner med fönster.

I Sverige tas årligen omkring 13 miljoner fåglar av tamkatter. mellan sex och sju miljoner fåglar dödas årligen i trafiken och omkring 800 000 dör av kollision med fönsterrutor eller elledningar eller oljeutsläpp.

Om vindkraften skulle byggas ut till 30 TWh om året skulle antalet dödade fåglar troligen inte överstiga 45 000. Det är många fåglar, men fortfarande bara en bråkdel av de som omkommer av andra orsaker.

De flesta fåglar som dör omkring vindkraftverk är vanliga småfåglar, men det som kritikerna främst riktar in sig på är att det även dör en hel del större rovfåglar. Detta då de verkar vara mer oförsiktiga än många andra fågelarter och därför kommer närmare rotorbladen.

Åtgärder möjliga

Fågelolyckorna blir fler i områden där det finns många fåglar. För att så få fåglar som möjligt ska skadas är valet av plats alltså viktigt. Det tas redan idag mycket hänsyn till plats när vindkraftverk ska etableras då det styrs av artskyddsförordningen.

Naturvårdsverkets studier visar att vindkraftverk på platser där fåglar befinner sig en längre tid orsakar fler olyckor. Man ska därför undvika att etablera vindkraft i områden där framförallt större rovfåglar häckar, rastar eller övervintrar.

Antalet döda fåglar varierar kraftigt mellan olika vindkraftverk. Med större kunskap om vad som utgör en fara för fågellivet kan man bli bättre på att avgöra var ett kraftverk ska placeras för att orsaka så liten skada som möjligt.

Flyttfåglar verkar vara relativt bra på att undvika kollisioner, vilket stärker argumenten för att ha vindkraftverk exempelvis ute till havs.

Även kraftverkets storlek tycks ha betydelse. Större vindkraftverk orsakar fler olyckor, men eftersom stora verk producerar mer el behövs det färre för samma mängd energi. Räknat i antal döda fåglar per mängd el är alltså stora kraftverk bättre.

För att minska fågelolyckor testas olika metoder. Ett lyckat försök från norska Smøla, en av Europas största vindkraftparker, tyder på att lite färg skulle kunna vara en enkel och billig åtgärd för att skydda fåglarna.

Forskarna upptäckte nämligen att antalet olyckor minskade med 70 procent om ett av vindkraftverkets tre rotorblad målades svarta.

Stort motstånd mot vindkraft

Det finns ett utbrett motstånd mot vindkraftverk i Sverige. Särskilt utbrett är motståndet i moderatledda kommuner i södra Sverige, där elen är som dyrast.

Under 2021 stoppades 76 procent av de föreslagna vindkraftverken av det kommunala vetot. Tillsammans hade de kunnat producera 9 tWh, lika mycket el som hela Norrbottens län gör av med på ett år.

Ett vanligt argument mot etablering av vindkraft i den egna kommunen är att det skadar naturvärden och förfular närmiljön. Samma argument är svåra att föra fram för de havsbaserade vindkraftparker som nu föreslås, och som skulle kunna täcka en stor del av Sveriges elbehov.

Eftersom de kommer ligga så långt från kusten är förstörd utsikt inte ett argument som håller, men risken för att fåglar förolyckas återkommer ofta i debatten.

Energidebatten kommer säkerligen fortsätta att dominera i det politiska samtalet, men förhoppningsvis slutar vindkraftsmotståndare att hävda att det leder till stora skador på fågellivet. Det är helt enkelt inte riktigt sant.

Läs mer

Populärt