NyheterTidöspricka mellan SD och regeringen

Tidöspricka mellan SD och regeringen

Sverigedemokraterna har markerat mot regeringen efter missnöje med ministeruttalanden.

Regeringen Kristersson är direkt beroende av att hålla sig väl med Sverigedemokraterna, och det djupgående samarbetet har satts på pränt genom Tidöavtalet. 

Men hur allvarligt ska man se på vad som skrevs ner under de där dagarna på slottet? Det verkar det råda delade meningar om och det är en grund för slitningar inom högersamarbetet.

SD:s utgångspunkt är att det är ett bindande avtal som ska följas till punkt och pricka. Trots det har två ministrar redan försökt hitta kryphål, vilket skapat stor irritation hos samarbetspartiet.

Utvisning och rätten till tolk

De som väckt SD:s vrede är justitieminister Gunnar Strömmer (M) och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD).

I Tidöavtalet finns den mycket kritiserade formuleringen att bristande vandel ska kunna vara en grund för utvisning. Som exempel tas att man ”i handling missaktar befolkningen”, är prostituerad eller har ett missbruk.

Strömmer menade att vissa av dessa grunder troligen inte kommer att bli lag, eftersom de inte kommer godkännas av en närmare granskning.

Ankarberg Johanssons brott mot Tidöavtalet var att hon ifrågasatte att det skulle vara möjligt att dra in rätten till tolk i den svenska sjukvården.

– Det skulle strida mot flera skarpa lagar om patientsäkerhet och en jämlik vård. Patientsäkerheten är en grundbult i vården och utifrån befintliga lagar kan knappast utredningen komma med ett sådant förslag, säger hon i en intervju med Svenska Dagbladet.

Markerat mot regeringen

SD ska ha reagerat starkt mot båda dessa uttalanden och höga företrädare för partiet ska ha  “markerat” mot regeringen. SD ska även fått lugnande besked om att regeringen ska gå dem till mötes.

– Tidöavtalet är det som gjort att regeringen kunnat tillträda och deras uppgift är att genomföra det, det är viktigt att de förstår det. Det är inget smörgåsbord som man kan titta lite på och inspireras av. Det finns inget utrymme att distansera sig från avtalet, säger en central företrädare i SD till Expressen.

Det är tydligt att SD ser Tidöavtalet som skrivet i sten, oavsett om det råkar bryta mot Sveriges lagstiftning. Framtiden får utvisa vilka regeringen finner viktigast – lagen eller Sverigedemokraterna.

Läs mer

Populärt