fbpx
NyheterHushållen får allt mindre i plånboken – samtidigt som företagen slår rekord

Hushållen får allt mindre i plånboken – samtidigt som företagen slår rekord

Svenska företag kan plocka ut en allt större del av företagets intäkter som vinst samtidigt som en allt mindre del läggs på de anställdas löner.

Det ekonomiska läget är dystert och kommer fortsätta vara kämpigt även nästa år. Det visar en ny rapport från den statliga myndigheten Konjunkturinstitutet.

Lågkonjunkturen beräknas hålla i sig under hela 2023 och för första gången på länge ser vi reallöneminskningar i Sverige. De svenska hushållen får alltså mindre pengar i plånboken. 

Medan det blir tuffare för löntagare är vinstandelen för företagen rekordstor. Vinstandel är hur mycket av ett företags överskott som går till vinster, jämfört med hur mycket som betalas ut i löner.

I vanliga fall går vinstandelen upp när konjunkturen vänder uppåt och hjulen rullar på snabbare i ekonomin, för att sedan vända tillbaka ner när ekonomin vänder. Det sambandet verkar inte gälla längre.

Trots att ekonomin tvärnitade under pandemiåren så fortsatte företagens vinstandel uppåt och särskilt  i vissa branscher den nu “ligger högt över det historiska genomsnittet”.

Snittet för vinstandelen de senaste tio åren var 36,5 procent. Under andra kvartalet 2022 låg det på hela 40,4 procent.

Lönerna hålls nere

Enligt rapporten kommer inflationen “gröpa ur löntagarnas reallöner kraftigt” och reallönerna beräknas inte ha återhämtat sig före 2026.

Det råder brist på arbetskraft i många branscher. vilket enligt ekonomisk teori borde få upp lönerna. Enligt rapporten stämmer det i vissa branscher, där högutbildade personer kan förhandla upp sin individuella lön.

Läget för arbetsmarknaden som helhet hålls dock tillbaka av att lönerna för många andra yrken hålls nere. För den fjärdedel av arbetsmarknaden som har lägst lön ser man inga positiva effekter alls i lönekuvertet av att det råder brist på arbetskraft.

Lägre löner i kombination med en skenande inflation och rusande räntor gör att många upplever en betydligt sämre ekonomi och Konjunkturinstitutet spår också att hushållens konsumtion kommer att gå ner.

“Håll igen” lönerna

I det ekonomiska läge som råder nu skulle kraftigt högre löner kunna snabba på inflationen ytterligare. När lönerna ska förhandlas är uppmaningen att man bör “hålla igen” lönerna.

LO-förbunden vill se en tydlig prioritering av de med lägst löner, som drabbas allra hårdast av prisökningarna på nödvändigheter som mat och el. Men man uppmanar även arbetsgivarna att hålla igen.

– Företagen bör tänka på vilket signalvärde det har när våra medlemmar ser att personer i ledande befattning får höga löneökningar eller stora bonusar och man själv bara får beskedet att vi ska stå tillbaka, säger Marie Nilsson, ordförande i IF Metall, till Arbetet.

Det återstår att se om företagen håller tillbaka, eller om de redan rekordstora vinstandelarna fortsätter att öka.

Läs mer

Populärt