SverigeStröm av JO-anmälningar efter snippadomen

Ström av JO-anmälningar efter snippadomen

Över 80 personer har JO-anmält Hovrätten i västra Sverige efter den uppmärksammade domen där ordet snippa hamnat i fokus, uppger Dagens Nyheter.

Anmälarna vänder sig mot att hovrätten friade en man från våldtäktsanklagelser eftersom rätten inte kunde slå fast vad det egentligen betydde att mannen rört på och i flickans snippa.

Enligt flera av anmälarna tyder den friande domen på ”okunnighet och bristande omdöme”.

En anmälare tycker att hovrättens dom rimmar dåligt med Barnkonventionen och undrar hur den kan höra hemma i ett jämställt Sverige.

”Det låter snarare som att domen är hämtad från något byråd i Indien där flickors rättigheter är obefintliga”.

Justitieombudsmannen registrerar alla anmälningar inför att de ska hanteras vidare.

– JO:s uppdrag är att granska hur domstolar och myndigheter efterlever lagar och andra författningar. Just dessa ärenden kommer att handläggas av chefs-JO Erik Nymansson och jag kan inte föregå hans granskning, säger Therese Säde, administrativ föredragande på myndigheten, till tidningen.

Läs mer

Populärt