SverigeBottenlåg investeringsvilja inom lantbruket

Bottenlåg investeringsvilja inom lantbruket

Lönsamheten hos lantbrukarna är högre än för ett år sedan. Det visar Lantbruksbarometern som tas fram av bland annat Swedbank.

Skälet till lyftet uppges vara högre avräkningspriser och krisstöd. Störst uppgång finns hos mjölkproducenterna, skriver banken i ett pressmeddelande.

Däremot är lantbrukarna mer pessimistiska inför 2023. Ökade räntekostnader talar för lägre lönsamhet.

Andelen som uppger att de kommer att investera i djurstallar under 2023 är rekordlåga 6 procent. Det var också historiskt få lantbrukare, 7 procent, som investerade i djurstallar under 2022.

Läs mer

Populärt