fbpx
SverigeRekordmånga unga använder kondom

Rekordmånga unga använder kondom

Kondomanvändningen når en rekordnivå – inte minst bland unga, som är mest positivt inställda till preventivmedlet.Kondomen verkar ha blivit något slags symbol för att man vill ta ansvar, säger Anette Otterström på RFSU AB.

Osexigt med kondom? Nej, snarare ansvarsfullt, tycker svenskarna, enligt en ny undersökning från RSFU.

Mätningen visar att kondomanvändningen har ökat till en rekordnivå och nära 40 procent av de svarande har använt preventivmedlet det senaste året. Andelen är störst bland unga, i åldersgruppen 16–24 år svarar över två av tre att de använt kondom det senaste året.

RFSU ser också en tydlig attitydförändring över tid. Till exempel har andelen som anser att kondom är ”osexigt” minskat betydligt. På frågan hur man uppfattar en person som föreslår preventivmedlet svarar 59 procent ”ansvarstagande”, följt av ”vuxen” och ”omtänksam”.

– Kondomen verkar ha blivit någon slags symbol för att man vill ta ansvar och vara tydlig. De som är unga i dag har växt upp med samtyckeslagen och det tror vi också påverkar. Kondomen är ju ett sätt att vara tydlig med vad man vill göra, säger Anette Otterström, kommunikations- och varumärkesansvarig på RFSU AB.

Fler sålda kondomer

Trenden har gett effekt på kondomförsäljningen, som ökat med sex procent 2022 jämfört med föregående år, och ligger på en högre nivå än före pandemin.

– Vi såg en ganska lång negativ trend för kondomanvändning under tio års tid, men det vände upp 2018 då vi såg ett tydligt trendbrott kring hur man använder kondomer, men också i försäljningen, säger Anette Otterström.

Den positiva utvecklingen höll i sig 2019, sedan fick de följande två pandemiåren försäljningssiffrorna att plana ut, för att nu öka igen.

”Uppåtgående trend”

I undersökningen svarar 22 procent i åldersgruppen 16–24 år att kondom blivit viktigare efter pandemin, jämfört med 14 procent totalt sett.

Anette Otterström tror att pandemin kan ha bidragit till att unga reflekterar mer över sin hälsa.

– De har ju påverkats väldigt mycket av den här tiden och kanske också fått känna att hälsa inte är helt att ta för givet.

Hon spår att den förändrade attityden till kondomer kommer att hålla i sig.

– Allt beror på vad som händer i omvärlden och vad det eventuellt kommer för andra preventivmedelsmetoder, men rent värderingsmässigt tror jag att man kan säga att det kommer att vara en uppåtgående trend framöver.

Läs mer

Populärt