HemUtblickFol-KO-mröstning i Schweiz – om bjällror

Fol-KO-mröstning i Schweiz – om bjällror

En folkomröstning ska hållas i Schweiz om att skydda användandet av kobjällror.

Bakgrunden är att två par i den schweiziska byn Aarwangen tidigare i år lämnade in klagomål över höga ljud från kobjällror på 15 betande kor under nätterna.

De två paren bad lokala myndigheter att säga till bonden som ägde korna att ta bort bjällrorna under nätterna. Ett förslag som väckte starka reaktioner från byns invånare.

Nu vill invånarna folkomrösta om att bevara kobjällrorna som en del av kulturarvet. För att få igenom en folkomröstning krävdes det att initiativtagarna samlade in tio procent av byns invånare, 380 personer – i stället fick de in över 1 000 namnunderskrifter för att stötta förslaget.

Initiativet kommer officiellt att presenteras för byns invånare under måndagen och folkomröstningen planeras att äga rum i juni.

RELATED ARTICLES

Populärt