BreakingNyordslistan 2023 – känner du igen de nya orden?

Nyordslistan 2023 – känner du igen de nya orden?

Vild graviditet, prompta och nepo baby. Språkrådet har äntligen släppt sin lista över de nya svenska orden som präglade 2023. Känner du igen alla?

2023 var ett år som präglades av krig, kriser och politik, men också nöje och ny banbrytande teknik. Det märks väldigt tydligt nu när Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen har sammanställt årets nyordslista.

Här är samtliga orden på listan och vad de betyder:

AI-klonad

kopierad med hjälp av AI-teknik, om exempelvis ett musikstycke, ett konstverk eller en röst

Barbenheimer

samordnade aktiviteter som rör de två storfilmerna ”Barbie” och ”Oppenheimer”

bubbelhoppa

medvetet byta miljö för att komma ur sin egen ”bubbla” och på så sätt få nya perspektiv och kunskaper

cyberresiliens

förmåga att stå emot it-attacker och upprätthålla grundläggande funktioner

deinfluencing

det att i sociala medier uppmana till att inte köpa en viss produkt eller tjänst

det svenska tillståndet

den situation i Sverige där gängkriminalitet präglar samhället

(Inlånat från norskans svenske tilstander, som fanns med på den norska nyordslistan 2017. Motsvarande uttryck används även i danskan. I Finland talas det om den svenska vägen i samma bemärkelse.)

dna-pass

kort som innehåller alla viktiga genetiska uppgifter om en person, för användning i vården

dopaminfasta

avhållsamhet från aktiviteter som antas ge påslag av signalsubstansen dopamin i hjärnan

dubbelswisha

betala två gånger i rad på till exempel en massagesalong, där den andra betalningen misstänks vara för sexuell tjänst

evighetskemikalie

syntetiskt framställt ämne som inte kan brytas ner i naturen utan som finns kvar för evigt

exposekonto

konto i sociala medier som syftar till att hänga ut personer i kränkande situationer, exempelvis sådana som inkluderar våld eller

gargasnipe

smygtagen bild eller film på en person som anses se konstig ut, vanligtvis publicerad på sociala medier

generativ AI

artificiell intelligens som utifrån mönster i träningsdata kan skapa helt nytt innehåll, exempelvis text, bilder och musik

grön kolonialism

exploatering av landområden och naturresurser för att främja hållbarhetsmål på en annan plats

hyschpengar

penningsumma som betalas för att mottagaren inte ska röja känslig information

ick

drag eller beteende hos en person som en annan person finner frånstötande

insynsprincip

princip som innebär att privata aktörer måste ge allmänheten viss insyn i verksamheten som dock inte är lika långtgående som offentlighetsprincipen

klivare

person som mot betalning begår brott på uppdrag av ett kriminellt nätverk

korankris

politiskt svår situation utlöst av tillståndsgivna skändningar av Koranen

krigssponsor

aktör som genom affärsverksamhet i ett krigförande land anses bidra indirekt till kriget genom till exempel skatteinbetalningar

känslighetsläsare

person med uppdrag att granska texter för att rensa bort potentiellt stötande innehåll

longtermism

etisk ståndpunkt att man vid beslut bör ta hänsyn till konsekvenser som kan uppstå långt in i framtiden, och inte bara till konsekvenser som uppstår mer kortsiktigt

menstrosa

trosa som fungerar som mensskydd

multilojal

som är medlem eller kund hos flera olika butikskedjor för att leta bästa pris och nyttja rabatter

nepo baby

person som får fördelar i sin karriär för att den har en känd eller inflytelserik förälder

neurodiversitet

variation av neuropsykiatriskt funktionssätt i en grupp

prompta

skriva en textinstruktion till en AI-tjänst

relationism

spelsätt i fotboll som utgår från bollens position på plan i stället för vilka ytor som ska täckas

situationship

längre relation som befinner sig någonstans mellan romantiskt förhållande och vänskap

snikflation

strategi där företag i stället för att höja priser försämrar kvalitet, rabatter och service på produkter och tjänster

streamingfarm

samling av stort antal gratiskonton till strömningstjänster, som har syftet att genom automatiserade strömningar generera ekonomisk ersättning eller få det att framstå som att ett visst innehåll är mer populärt än det verkligen är

tantparkour

lättare fysisk träning för äldre där föremål i utemiljön används exempelvis som hinder att klättra över

toxisk positivitet

positivt tänkande som innebär att negativa känslor på ett skadligt sätt trycks undan och förnekas

vild graviditet

graviditet som genomförs helt utan kontakt med vården

FLER NYHETER FRÅN MT:

Kriminella gäng, barnporr och styckmord: Här är SD-politikernas grova brott

Läs mer

Populärt