NyheterIntern utredning kritisk mot Anna Kinberg Batras lapp: ”Frångick rutiner”

Intern utredning kritisk mot Anna Kinberg Batras lapp: ”Frångick rutiner”

De två internutredningarna gällande Stockholms landshövding Anna Kinberg Batra har nu avslutats. Granskningarna visar att det finns brister i både regelefterlevnad och rekryteringsprocesser inom myndigheten.

”De huvudsakliga iakttagelser och relaterade risker som noterats har sin grund i en administrativ omognad som tar sig uttryck i otydligheter i ansvar, roller och metodstöd i allt från att upprätta styrande dokument, till att implementera regler och följa upp att de efterlevs”, skriver länsstyrelsen i granskningen av myndighetens regelefterlevnad.

Den andra utredningen, som handlar om riktlinjerna för tjänstetillsättningar, har också presenterats under fredagen. Även denna utredning har identifierat brister.

”Det har visat sig att dokument kopplade till rekryteringsprocessen i vissa fall inte är uppdaterade och att vissa dokument är obsoleta. I ärendena med anställningarna av planeringschef, organisationsutvecklare och beredskapschef har avvikelser från normal rutin och gällande rådgivning identifierats. Min bedömning är att avvikelserna främst beror på brister i tillämpningen av normal rutin och rådgivning”, skriver länsstyrelsen i rapporten.

LÄS MER: Anställd i SD:s trollfabrik hyllade Putin

I en skriftlig kommentar säger Anna Kinberg Batra att hon nu kommer att genomföra förändringar med anledning av kritiken:

”De utredningar som nu presenterats visar på behovet av förbättrade rutiner för att säkerställa att vi på myndigheten gör som vi ska och i enlighet med regelverken. Nu kommer jag att genomföra nödvändiga förbättringar tillsammans med myndighetens ledning och medarbetare”, skriver hon till TT.

Anna Kinberg Batra har kritiserats för bland annat de så kallade kompisrekryteringarna, höga representationskostnader samt sin ledarstil.

Läs mer

Populärt