fbpx
Politik5 saker som just nu görs mot hedersvåld

5 saker som just nu görs mot hedersvåld

Hedersvåld och förtryck orsakar inte bara stor lidande för individer – det är också ett stort problem för samhället i stort. Men vad görs egentligen. 

Vissa kanske tror att det inte görs någonting mot hedersvåld och hedersförtryck i Sverige, eller att man inte ens pratar om det. Men det stämmer inte. Under de senaste åren har flera stora insatser gjorts av den svenska regeringen. 

1. Nya lagar kan snart vara på plats

Just nu är flera nya lagar på gång. Bland annat ska hedersvåld få en en egen brottsrubricering, enligt en ny utredning som lämnades in till regeringen nu i höstas. 

2. Mer förebyggande arbete om våld inom familjer och nära relationer

Den 29 mars 2021 lämnade regeringen ett förslag till riksdagen om att stärka det förebyggande arbetet mot hedersvåld. Bland annat ska lagen ändras så att polisen och sjukvården lättare ska kunna byta uppgifter och information med varandra. 

3. Migrationsverket ska ha obligatorisk samhällsundervisning för asylsökande

1 februari 2021 gav regeringen i uppdrag till Migrationsverket att ha en obligatorisk samhällsundervisning för alla som söker asyl i Sverige. Processen väntas gå ganska snabbt, åtminstone för att vara inom politiken. Redan i oktober i höst ska förändringen kunna genomföras. 

4. Mer än en en kvarts miljard till kampen mor våld i hemmet och hedersvåld

Senaste åren har regeringen satsat hundratals miljoner på att förebygga och bekämpa hedersvåld. 2021 kommer det sammanlagt satsas 240 miljoner kronor. Dessutom har 130 miljoner kronor tillförts länsstyrelserna och kommunerna för att stärka arbetet med att motverka våld

5. Starkare insatser mot barnäktenskap

2020 infördes en ny lag, som gör att den som gör att den som försöker övertala eller som tillåter ett barn att ingå äktenskap kan få fyra års fängelse.

Det infördes också ett utreseförbud för att skydda barn som riskerar att föras ut ur Sverige för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning.

– Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som kränker och begränsar främst flickors och unga kvinnors, men även unga mäns och unga hbtq-personers, grundläggande fri- och rättigheter. Vi kan aldrig acceptera att människor utsätts för våld och förtryck i hederns namn. Vi kan inte heller acceptera att människor inte själva får välja vem de ska gifta sig med eller att barn gifter sig, sa justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i samban med att förslaget presenterades.

Justitieminister Morgan Johansson (FOTO:Jessica Gow/TT)
Läs mer

Populärt